Analyser

Her er dækningsafgiften i din kommune

37 kommuner forventer tilsammen at sende regninger ud på 2,3 milliarder kroner i dækningsafgift i 2021, hvilket er en stigning på 4,3 procent i forhold til sidste år. Det er på trods af, at to kommuner har valgt at sænke dækningsafgiften i 2020.

Samlet set opkræver 37 kommuner dækningsafgift i 2021. Og af dem er det kun to kommuner, Odense og Næstved, der sænker dækningsafgiften på forretningsejendomme i 2021. Ingen kommuner har valgt at hæve dækningsafgiften i 2021.

Provenu fra dækningsafgiften forventes af stige i 2021

Kommunerne, som opkræver dækningsafgift, forventer at få et provenu på 2,3 mia. kr. i 2021. Det er 97 mio. kr. mere i skattebetaling sammenlignet med 2020. Det er særligt hovedstadskommunerne Ballerup, Hvidovre og Frederikssund, som driver stigningen i provenuet af dækningsafgiften.

Til trods for en lille stigning i dækningsafgiftsprovenuet fra 2020 til 2021, så indbringer dækningsafgiften i 2021 ca. 450 mio. kr. mindre end i 2013, jf. figur 1.

Anm.: *Foreløbige budgettal. Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

To kommuner sænker dækningsafgiften i 2021

Det er op til den enkelte kommune, om de vælger at opkræve dækningsafgift på erhvervsbygninger. Ifølge de nuværende regler kan kommunerne maksimalt opkræve en dækningsafgift på 10 promille af bygningsværdien1. Af de 37 kommuner, som i 2021 opkræver dækningsafgift, opkræver 10 kommuner den maksimale dækningsafgift på 10 promille. Omvendt er der 61 kommuner, som ikke opkræver dækningsafgift. To kommuner, Næstved og Odense, har valgt at sænke dækningsafgiften fra hhv. 1 og 1,3 til o,5 og 0,6. Det svarer til en forskel på 0,5 og 0,6 promillepoint for hhv. Næstved og Odense, jf. figur 2.

Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

Kommunerne i Storkøbenhavn opkræver dækningsafgiften

Kommunernes brug af dækningsafgift varierer meget på tværs af landsdele jf. figur 3. I Jylland er der kun fem kommuner, som opkræver dækningsafgift, heriblandt de to største kommuner Aalborg og Aarhus, der har en dækningsafgift på henholdsvis 5,35 og 5,0 promille.

Øst for Storebælt tegner der sig et andet billede. I Storkøbenhavn opkræver alle 20 kommuner dækningsafgift, og af dem opkræver 9 kommuner den maksimale dækningsafgift på 10 promille, mens Københavns og Glostrup Kommune befinder sig lige under den maksimale grænse på henholdsvis 9,8 og 9,9 promille. Københavns Kommune forventes at opkræve 42 procent af det samlede provenu fra dækningsafgiften i 2021 i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

Metode

Dækningsafgiften kan generelt betragtes som skatten på virksomhedernes bygninger. Kommunerne beslutter selv, om de vil opkræve afgiften, som kan udgøre mellem 0 og 10 promille af forskelsværdien dvs. forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien fra den offentlige ejendomsvurdering, jf. loven om kommunal ejendomsskat § 23 A 1.

Dækningsafgiften opkræves som et tillæg til den egentlige ejendomsbeskatning. Provenuet fra dækningsafgiften kan variere på to måder: Enten ved ændringer i satserne eller ved ændret beskatningsgrundlag. Ændringer i beskatningsgrundlaget kan forekomme ved ændrede ejendomsvurderinger, ændringer i antallet af virksomheder i kommunen eller ved inddragelse af nye byudviklings-/erhvervsområder.

Satserne for dækningsafgiften er hentet fra Danmarks Statistik.

Bilag – Oversigt over promille og forventet provenu i 2021 for de 37 kommuner, der kræver dækningsafgift

Kommune

Promille 2021

Forventet provenu 2021 i 1.000 kr.

 Albertslund

10

25.598

Allerød

9

18.649

Ballerup

10

124.923

Brøndby

9,4

47.061

Dragør

8,5

2.825

Egedal

2,65

3.094

Fredensborg

7

13.017

Fredericia

6,5

32.260

Frederiksberg

5

35.199

Furesø

5

10.498

Gentofte

10

73.000

Gladsaxe

9

70.410

Glostrup

9,9

38.229

Greve

4

16.887

Halsnæs

5

4.729

Helsingør

6,8

17.315

Herlev

10

36.215

Hillerød

9,4

40.879

Holbæk

2

8.253

Hvidovre

10

58.146

Høje-Taastrup

6,9

48.829

Hørsholm

10

18.962

Ishøj

9

13.359

Kerteminde

3,4

3.800

Kolding

5

48.711

København

9,8

994.000

Lyngby-Taarbæk

10

74.000

Næstved

0,5

2.035

Odense

0,7

11.351

Randers

3,5

21.596

Roskilde

7,54

46.041

Rudersdal

10

44.608

Rødovre

10

32.307

Tårnby

10

31.449

Vallensbæk

9,2

9.548

Aalborg

5,35

87.751

Aarhus

5

173.292

 

 


 

Noter

  1. ^Der opgøres som en såkaldt ”forskelsværdi” mellem den samlede ejendomsværdi og jordens grundværdi.

Dækningsafgift

Oversigt over promille og forventet provenu i 2021 for danske kommuner og landsdele.

Se hvor meget din kommune opkræver i dækningsafgift (Oversigt, juni 2021)

Relateret indhold