Analyser

Der mangler 18.000 medarbejdere i Danmark lige nu

Danske virksomheder rekrutterer som aldrig før, men desværre ofte forgæves. En ny undersøgelse viser, at virksomhederne lige nu kunne ansætte yderligere 18.000 medarbejdere, hvis kandidaterne var der.

90 pct. af virksomhederne har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder. Det indikerer travlhed på arbejdsmarkedet og stor efterspørgsel efter flere medarbejdere.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Når 90 pct. af virksomhederne har rekrutteret inden for de seneste tre måneder, så vidner det om et exceptionelt travlt arbejdsmarked. Tidligere (DI’s undersøgelse om Lokalt Erhvervsklima 2019) har vi oplevet, at omkring otte ud af ti virksomheder svarer ja til at have rekrutteret inden for de seneste 12 måneder i en periode med fremgang på arbejdsmarkedet. Vi oplever således aktuelt, at flere virksomheder har rekrutteret inden for en markant kortere periode.


Mange virksomheder rekrutterer forgæves
En ud af tre virksomheder har måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere inden for de seneste 3 måneder.

Blandt de resterende virksomheder, som ikke har opgivet at besætte en ledig stilling, svarer hver tredje virksomhed, at de har måttet ansætte en anden medarbejder end forventet.

Det betyder, at halvdelen af alle virksomheder har oplevet enten at måtte opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere eller at måtte gå på kompromis med profil eller kvalifikationer hos en kommende medarbejder.

Anm.: 467 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har rekrutteret inden for de seneste 3 måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Der mangler 18.000 medarbejdere
Manglen på medarbejdere betyder, at danske virksomheder tilsammen kunne have haft 18.000 flere medarbejdere, hvis de ikke havde oplevet udfordringer med at rekruttere. Det svarer til knap 1 pct. af det private arbejdsmarked.

De 18.000 medarbejdere, som virksomhederne kunne have haft ansat, betyder, at vi i Danmark går glip af en værdiskabelse på i alt 13,5 mia. Det svarer til, at mangel på medarbejdere medfører en mindre værdiskabelse på lidt mere end 1 mia. kr. om måneden.

De 18.000 medarbejdere er fundet på baggrund ud fra virksomhedernes svar på spørgsmålet: ”Hvor mange flere medarbejdere kunne være ansat på din virksomhed, hvis I havde kunnet rekruttere de nødvendige medarbejdere?” Ud fra fordelingen af svar på de mulige svarkategorier samt oplysninger om virksomhedernes størrelse, er svarene omregnet til en samlet mangel for deltagerne i undersøgelsen, hvilket derefter er opregnet til hele den private sektor. Tabet af værdiskabelse er beregnet ud fra den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i de private virksomheder.

Metode
Spørgeundersøgelsen er sendt rundt den 7. juni. Svarene er kommet ind i uge 23 og uge 24. Undersøgelsen blev sendt til 1.526 virksomheder heraf til HR-medarbejdere på 1.226 virksomheder og administrerende direktører på 300 virksomheder. 520 virksomheder har besvaret spørgeundersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 34 pct.

Rikke Sonne
Skrevet af:

Rikke Sonne

Relateret indhold