Analyser

Effekterne af EU's CO2-kvotesystem

EU’s CO2-kvotesystem sikrer i dag en CO2-beskatning i energisektoren, industrien og luftfarten. I dag er CO2-kvoteprisen på omkring 400 danske kroner og dermed mere end det dobbelte af den nuværende danske CO2-afgift. Analysen beskriver effekterne af kvotesystemet for både virksomhederne og samfundet.

EU’s CO2-kvotesystem har stor betydning for klimaindsatsen i både EU og Danmark. I analysen beskrives indretningen af CO2-kvotesystemet, og hvordan det påvirker virksomhedernes investeringsvalg via CO2-kvoteprisen og deres konkurrencemæssige vilkår. Analysen viser også, hvordan CO2-kvotesytemet med fonde og et provenu fra salg af kvoter giver medlemslandene en skatteindtægt og mulighed for at benytte disse til at støtte grøn omstilling. Endelig er CO2-kvotesystemets samfundsøkonomiske betydning beskrevet.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold