Analyser

Svært at få medarbejdere efter corona

Der er fart på arbejdsmarkedet og rift om kvalificerede medarbejdere. Ni ud af ti virksomheder oplever at deres aktuelle rekrutteringssituation er sværere eller på niveau med situationen inden coronakrisens begyndelse i foråret sidste år.

Mere end hver tredje virksomhed oplever, at den aktuelle rekrutteringssituationen er sværere end inden coronakrisen. Derudover svarer mere end halvdelen af virksomhederne, at de oplever at rekrutteringssituationen er på samme niveau, som inden coronakrisen. Kun 3 pct. af virksomheder oplever, at det er lettere at rekruttere nu end inden coronakrisen.

Virksomhederne tegner altså et billede af et arbejdsmarked med fart på. Der er kamp om de kvalificerede medarbejdere og der er ingen tegn på, at det vender endnu. I dag ligner situationen på arbejdsmarkedet således i høj grad, den vi så inden coronakrisen, hvor der var rekordhøj beskæftigelse, lav ledighed og stor efterspørgsel efter flere kvalificerede medarbejdere.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Rekrutteringssituationen er meget den samme på tværs af brancher. Hårdest ramt er dog virksomheder inden for rengøring og vikarbureau. Her svarer 52 pct. af virksomhederne, at rekrutteringssituationen er sværere end inden coronakrisen. Bygge og anlæg oplever også, i højere grad end gennemsnittet, udfordringer med rekruttering. Her svarer 40 pct. at de oplever, at det er sværere at rekruttere end før krisen.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Virksomheder vest for Storebælt oplever i højere grad, at rekrutteringssituationen er sværere end før krisen. Region Syddanmark er hårdest ramt. Her svarer 41 pct. af virksomhederne, at rekrutteringssituationen er sværere end før krisen. Samtidig er der ingen virksomheder, som mener at situationen er lettere end inden krisen.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Relateret indhold