Analyser

Tyskland er afgørende for dansk økonomi

Tyskland har utrolig stor betydning for dansk erhvervsliv. Mere end 10.000 danske virksomheder eksporterer til Tyskland, hvilket giver grobund for 115.000 danske arbejdspladser. Stagnerende eksport over de seneste fem år, skæv eksportfordeling og meget lavere markeds-andel end i Norden vidner om, at vi stadig har potentiale for mere eksport til vores store nabo mod syd.

Tyskland er Danmarks absolut største samhandelspartner. Vi handler varer og tjenester for 340 milliarder kroner over grænsen hvert år. Fokuseres alene på eksporten så mistede tyskerne sidste år deres placering som vores største eksportmarked. I 2020 eksporterede vi for 154 milliarder kroner til Tyskland, og dermed måtte de overlade førstepladsen til USA – en plads tyskerne ellers har siddet på siden 1977.

Kilde: Danmarks Statistik

Eksporten til Tyskland var præget af stilstand fra 2017 til 2019, hvor amerikanerne hentede kraftigt ind på tyskerne. Det var dog først under coronakrisen, at amerikanerne overtog førstepladsen, da eksporten til Tyskland faldt med 13 milliarder kroner i 2020. Der er ved at komme gang i eksporten til Tyskland igen, men den er fortsat ikke tilbage på samme niveau som før corona.

Bredt sammensat eksport med mange jobs

Faldet i eksporten til Tyskland i 2020 skyldes især et mindre salg af maskiner og færre turistindtægter fra tyskerne. Coronarestriktionerne har svækket indtægterne fra tyske turister, mens færre vindmøller står bag hovedparten af nedgangen i eksporten af maskiner. Tyskland har i en årrække været Danmarks største eksportmarked for energiteknologi1. Denne del af eksporten blev dog halveret i 2020.

Eksporten til Tyskland er meget bredt sammensat og kommer fra mange forskellige varer og tjenester. Tyskland er Danmarks største eksportmarked inden for fødevarer, tøj og møbler, maskiner og rejser.

Kilde: Danmarks Statistik

Den store eksport til Tyskland sikrer mange arbejdspladser i Danmark. Mere end 115.000 danske arbejdspladser afhænger af eksporten til Tyskland. Ingen andre eksportmarkeder står bag så stor en del af jobskabelsen i Danmark. USA har vokset sig til et større eksportmarked, men eksportsammensætningen til USA giver anledning til færre arbejdspladser.

Tyskland er det marked, som flest virksomheder handler med. Ifølge Danmarks Statistik har mere end 10.000 danske virksomheder vareeksport til Tyskland. Dermed er det to ud af tre danske eksportvirksomheder, som handler med tyskerne. Det samme gør sig gældende med importen.

Eksporten til Tyskland er skævt fordelt

Danske virksomheder har en stor eksport til Tyskland, men der er stor forskel på, hvor meget vi sælger til de enkelte bundesländer. Vi har klart den største eksport til de nordlige bundesländer.

Nordrhein-Westfalen købte sidste år danske varer for lidt over 18 milliarder kroner, hvilket gør dem til den største destination for danske varer i Tyskland. Set i forhold til indbyggertal og velstandsniveauet er Schleswig-Holstein med afstand det største marked i Tyskland for danske varer. På de næste pladser kommer Mecklenburg-Vorpommern og Hamburg.

Kilde: DESTATIS

Bayern og Baden-Wurttemberg er de to bundesländer, hvor indbyggerne bruger den mindste andel af deres indkomst på danske varer. Det er to bundesländer med mange indbyggere og et højt indkomstniveau. Hvis vi kan løfte forbruget af danske varer i disse to bundesländer op på det gennemsnitlige niveau i Tyskland, vil det løfte dansk eksport med over 14 milliarder kroner.

Tyskland er et af vores allerstørste eksportmarkeder. Ses der på den samlede eksport af varer og tjenester i forhold til antal indbyggere, så ligger eksporten til Tyskland på niveau med Belgien, men på et markant lavere niveau end eksporten til de nordiske lande. Den store eksport til de nordiske lande skal ses i lyset af færre indbyggere, historisk tætte bånd samt meget mindre kulturelle og sproglige barrierer.

Kilde: Danmarks Statistik og IMF

Selv om USA har overtaget rollen som Danmarks største eksportmarked, så er danske varer og tjenester meget mere populære i Tyskland end i USA. Hver tysker bruger i gennemsnit mere end tre gange så mange penge på danske varer og tjenester som amerikanerne.

De seneste års stilstand i eksporten til Tyskland, den skæve fordeling på bundesländer og det lavere forbrug i forhold til de nordiske lande tyder på, at danske virksomheder fortsat ikke har høstet det fulde potentiale i eksporten til Tyskland.

Danske virksomheder har stor lokal tilstedeværelse

Som alternativ til eksport har mange danske virksomheder etableret lokal tilstedeværelse på det tyske marked. Tyskland er det marked, hvor danske virksomheder har flest datterselskaber. De næsten 2.000 danske datterselskaber i Tyskland har samlet set tæt på 100.000 ansatte. Kun i Indien har danske virksomheder flere ansatte end i Tyskland.

Kilde: Danmarks Statistik

Gennem lokale datterselskaber er det nemmere at få foden inden for på markedet. Datterselskaberne står for en del af produktionen og salget til det tyske marked.

Økonomisk genrejsning

Coronakrisen førte til en tilbagegang i tysk økonomi på næsten fem procent i 2020. Det er den største nedgang siden finanskrisen. I takt med at der bliver åbnet mere og mere op, vender økonomien tilbage til normal aktivitet, hvilket giver et stærkt comeback i væksten. Tyskland ser frem mod den højeste vækst siden genforeningen i starten af 1990’erne.

Kilde: IMF og Oxford Economics

Væksten i Tyskland vil i de kommende år være bredt funderet med fremgang i både forbrug, investeringer og eksport.

Kilde: Oxford Economics

Vækstudsigterne for 2021 er blevet nedjusteret over de seneste to måneder fra 3,7 procent til 2,9 procent. Nedjusteringen af vækstudsigterne skal ses i lyset af lavere vækst end ventet i andet kvartal. De massive oversvømmelser hen over sommeren har også skabt udfordringer for virksomhederne i Tyskland

I juli dykkede forventningerne til de kommende seks måneder i det såkaldte IfO-indeks, mens ZEW-indekset, der viser de finansielle investorers forventninger til økonomien, i august dykkede til laveste niveau siden marts 2020. Begge indeks ligger dog fortsat på et højt niveau, der vidner om, at opsvinget stadig er intakt, omend tempoet måske bliver en anelse lavere end tidligere ventet.

Ifølge OECD’s long-term forecasts har Tyskland udsigt til en vækst på under én procent i potentielt BNP pr. indbygger frem mod 2030. Det er blandt de laveste vækstrater i hele OECD.


 

Fodnote

  1. Eksport af energiteknologi og - service 2020. Analyse lavet i samarbejde mellem Energistyrelsen, Dansk Energi, DI Energi, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Relateret indhold