Analyser

Danmark på Vidensporet V

Forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU) er af afgørende betydning for, at det danske samfund ikke blot kan konkurrere med verdens lavomkostningslande, men fastholde og videreudvikle et højt niveau for værdiskabelse, velfærd, innovation, vækst og beskæftigelse.

Vi er et af de samfund i den globaliserede verden, som er mest afhængig af udveksling af viden, medarbejdere, investeringer og innovative løsninger med resten af verden, og derfor er vi også i hård konkurrence med andre højt udviklede lande.

To tredjedel af de samlede danske FoU-aktiviteter udføres i virksomheder. Dette sker både i internationale virksomheder, som har valgt at lokalisere større eller mindre dele af deres aktiviteter her i landet, og i danskejede virksomheder, som i øvrigt ofte også har lokaliseret FoU aktiviteter udenfor landets grænser.

Det kan ikke understreges nok, at Danmarks evne til gøre sig attraktiv for lokalisering af disse forskningsinvesteringer og -aktiviteter er af afgørende betydning for det danske samfunds fremtidsudsigter.

Den private forskning udgjorde godt 42 mia. kr. i 2019. Hertil kommer, at 20 pct. af den offentlige forskning på i alt 25,5 mia. kr. i 2019 er finansieret af private fonde, organisationer og virksomheder.

Virksomheder placerer deres forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvor det er mest fordelagtigt. Mange lande og stærke videnregioner investerer derfor målrettet for at tiltrække virksomheder, topforskere og investeringer.

For at placere os godt i kapløbet om videninvesteringerne og blive en stærk magnet for lokalisering af FoU aktiviteterne, kræver det gode rammebetingelser for virksomhederne. Det gælder ikke mindst god adgang til kompetente medarbejdere, excellente forskningsmiljøer inden for relevante områder samt adgang til test- og demonstrationsfaciliteter.

Virksomheder tiltrækkes af excellent forskning inden for områder, som er relevant for dem. Begge dele skal til for at være placeret rigtigt på sporet frem mod værdiskabelse, velstand og velfærd.

Om undersøgelsen

374 forskningsintensive virksomheder i Danmark deltog i en spørgeskemaundersøgelse i 2020 foretaget af DI, som omhandler virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling (FoU). De adspurgte virksomheder tegner sig for langt hovedparten af den udførte forskning i Danmark.

Bjarke Lind
Ida Blegvad Mortensen
Skrevet af:

Bjarke Lind Ida Blegvad Mortensen

Relateret indhold