Analyser

Fremmedsprog og dobbeltkompetencer er vigtige for danske virksomheder

Danske virksomheders aktiviteter og samarbejde rækker langt ud over Danmarks grænser. Det betyder, at de har brug for fremmedsprogskompetencer blandt deres medarbejdere, hvor særligt kompetencer i engelsk og tysk er efterspurgte af virksomhederne.

Det er specielt medarbejdere med dobbeltkompetencer, virksomhederne har et meget stort behov for.

Danmarks samhandel med andre lande er afgørende for dansk økonomi. Danske virksomheder eksporterer for knap 1.300 mia. kr. årligt, mens importen til Danmark tilsvarende udgør godt 1.100 mia. kr. Eksporten har en størrelse svarende til 55 procent af BNP.

Denne samhandel med udlandet betyder, at danske virksomheder med internationale aktiviteter har behov for medarbejdere med kompetencer inden for fremmedsprog og kulturforståelse.

Relateret indhold