Analyser

Rapport: Otte ud af 10 virksomheder åbner for mere hjemmearbejde efter COVID-19

Årsagen er fastholdelse af medarbejdere og bedre work-life balance. Det viser en ny undersøgelse blandt DI’s medlemmer omkring hjemmearbejde post-corona.

Selv om mange virksomheder åbner for mere hjemmearbejde, er det meget forskelligt, hvor stor en del af de ansatte, som arbejder regelmæssigt hjemmefra. Når virksomhederne vælger at åbne for mere hjemmearbejde, handler det primært om at give medarbejderne en bedre balance i hverdagen og fastholdelse. En del virksomheder vælger ikke at åbne for mere hjemmearbejde, hvilket handler om at sikre relationer og tilknytning til virksomheden – både i forhold til kunder og medarbejdere.

Otte ud af 10 virksomheder skruer op for mere hjemmearbejde efter COVID-19

Ca. otte ud af 10 af de 230 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, svarer, at COVID-19 har medført, at de vil øge muligheden for hjemmearbejde. Det er jævnt fordelt på regioner og virksomhedsstørrelse. 16 pct. svarer, at COVID-19 ikke har fået dem til at ændre holdning til hjemmearbejde, mens en lille andel på 3 pct. svarer, at de decideret mindsker muligheden for, at deres medarbejdere kan arbejde hjemmefra.

At så mange virksomheder vil skrue op for mere hjemmearbejde flugter med en nylig offentliggjort DI-analyse, som viser, at omfanget af hjemmearbejde ventes at være fordoblet på en almindelig arbejdsdag. I starten af 2020 var der cirka 100.000, som arbejdede hjemme på en almindelig arbejdsdag. Den nye normal efter COVID-19 er estimeret til 200.000.

Læs undersøgelsen ”Den nye normal: 100.000 flere arbejder hjemme” her.

  

Resultaterne er indsamlet inden seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde hjemmefra. 2 pct. har svaret "Andet" og <1 pct. har svaret "Ved ikke".

Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalter indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

Selv om det er en stor del af virksomhederne, der åbner for mere hjemmearbejde, er det meget forskelligt, hvilke jobfunktioner samt hvor mange ansatte som har mulighed herfor. Nogle virksomheder åbner for, at det administrative personale kan arbejde mere hjemmefra, mens det for resten af virksomhedens medarbejdere i produktionen ikke er en mulighed. I andre virksomheder peger de på, at de hele tiden har haft mulighed for at arbejde hjemmefra, men det nu er blevet mere udtalt, og funktioner, der ikke tidligere har arbejdet hjemme, gør det også nu.

De fleste virksomheder giver mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage

Alle virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen, har oplyst, hvor meget det er muligt for medarbejderne at arbejde hjemmefra i løbet af en uge. Cirka seks ud af 10 virksomheder giver medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra regelmæssigt, det vil sige en eller flere dage om ugen. Kigger vi ind i tallene, så svarer 36 pct. af virksomhederne, at det er muligt at arbejde hjemmefra 1–2 dage om ugen. 16 pct. giver mulighed for 2–3 dage om ugen, og i 10 pct. af virksomhederne er det muligt at arbejde hjemmefra mere end tre dage om ugen.

Resultaterne er indsamlet inden seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde hjemmefra. 2 pct. har svaret "Ved ikke".

Kilde: DI's edlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalter indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

For hver femte virksomhed er det stadig et åbent spørgsmål, i hvilket omfang det skal være muligt at arbejde hjemmefra. 19 pct. af virksomhederne har svaret, at de endnu ikke har fastlagt, hvor mange dage det skal være muligt at arbejde hjemmefra.

Andelen af medarbejdere der benytter sig af hjemmearbejde svinger

Blandt de virksomheder, hvor hjemmearbejde er muligt, svinger det, hvor mange af deres medarbejdere der benytter sig af det. For nogle virksomheder kan det være ganske få medarbejdere, der arbejder hjemmefra regelmæssigt. For andre virksomheder er det en stor del af de ansatte, der arbejder hjemmefra regelmæssigt.

Resultaterne er indsamlet inden seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde hjemmefra. 5 pct. har svaret "Ved ikke".

DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalter indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

For lidt mere end to ud af 10 virksomheder er det under 20 pct. af medarbejderne, som arbejder hjemmefra mindst en dag om ugen, selvom de har mulighed for det. Det er nogenlunde samme billede for virksomheder, hvor flere medarbejdere arbejder hjemmefra i løbet af en uge. Ca. to ud af 10 virksomheder svarer, at 21 – 40 pct. af medarbejderne arbejder hjemmefra mindst en dag om ugen, hvilket også er gældende i virksomheder, hvor over 40 pct. af medarbejderne arbejder hjemmefra en dag om ugen eller mere.

I en lille del af virksomhederne er de fleste ansatte berørt af ugentlige hjemmearbejdsdage. Ca. en ud af 10 virksomheder svarer, at 81 – 100 pct. af deres medarbejdere arbejder hjemmefra mindst en dag om ugen. Det er i region hovedstaden, at flest medarbejdere benytter muligheden for at arbejde hjemmefra. Her svarer hver femte virksomhed, at 81 – 100 pct. af medarbejderne arbejder hjemmefra, mens det kun er 4 pct. i resten af landet.

Hvorfor vælger nogle virksomheder at åbne for hjemmearbejde og andre ikke?

Det handler mest om fastholdelse og øget work-life balance hos de virksomheder, der ønsker at skrue op for hjemmearbejde. Samtidig har netop de virksomheder erfaring med øget eller uændret medarbejderproduktivitet ved hjemmearbejde under COVID-19. For de virksomheder, hvor det ikke er relevant at åbne for mere hjemmearbejde, handler det om at sikre tætte relationer og bevare tilknytning til virksomheden, samt at nogle arbejdsopgaver kun kan løses i virksomheden.

Blandt de 77 pct., der åbner for mere hjemmearbejde, er de primære årsager bedre work-life balance, fastholdelse af medarbejdere og trivsel. De tre ting er formodentlig tæt forbundet. Hjemmearbejde kan give en større fleksibilitet i hverdagen, hvilket kan gøre det lettere at balancere mellem arbejde og privatliv, hvilket igen kan bidrage til øget trivsel i arbejdet. Uanset hvilke konkrete gevinster, der er i spil, så tyder det på, at mange medarbejdere efterspørger at få lov til at arbejde hjemmefra, da 74 pct. angiver, at øget hjemmearbejde er aktuelt på grund af fastholdelse af medarbejdere.

Mulighed for at afgive flere svar. 12 pct. har svaret "Andet", hvoraf de fleste beskriver COVID-19 som årsag. 1 pct. har svaret "Ved ikke".


Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalterne er indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

Af andre årsager til øget hjemmearbejde peger virksomhederne på mulighed for fordybelse på hjemmearbejdspladsen, optimering af brug af kontorfaciliteter eller øget fleksibilitet, f.eks. at spare transport til og fra virksomheden, når man skal til tandlæge o.l.

Selv om undersøgelsen er gennemført inden nye restriktioner og anbefalinger om øget hjemmearbejde blev meldt ud, så er COVID-19 stadig en del af hverdagen. En del virksomheder peger på, at årsagen til øget hjemmearbejde også handler om at reducere smitterisiko for corona. Udenlandsk ejede virksomheder er ofte pålagt de samme restriktioner som den internationale del af virksomheden, herunder hjemmearbejde.

De virksomheder, der skruer op for muligheden for hjemmearbejde, blev også spurgt om, hvorvidt de ser en ændring i medarbejdernes produktivitet. Heraf svarer halvdelen, at det ikke har ført til nogen ændringer, mens en ud af fem svarer, at det har ført til øget produktivitet blandt deres medarbejdere. Omvendt angiver kun 3 pct. af dem, der åbner for mere hjemmearbejde, at produktiviteten decideret er faldet gennem de seneste halvandet år med COVID-19. 

Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalterne er indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

Årsager til ikke at åbne for mere hjemmearbejde

En del af virksomhederne har ikke ændret holdning til hjemmearbejde i løbet af det seneste halvandet år, og de peger på flere forskellige årsager til, at det ikke er relevant for dem at åbne for mere hjemmearbejde.

Virksomhederne peger på, at det er relationer og tilknytning, som gør, at øget hjemmearbejde ikke er aktuelt i deres virksomhed. Det gælder både relationer til kunder og kollegaer. 43 pct. svarer, at løsning af opgaver kun kan ske i virksomheden, mens ingen svarer, at teknologi og IT-sikkerhed er årsagen til, at de ikke åbner for mere hjemmearbejde.

Mulighed for at afgive flere svar. 8 respondenter har svaret "Andet", men uden nogen tendens.


Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalterne er indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling fra myndighederne om hjemmearbejde.

Af andre årsager nævner virksomhederne, at de generelt ønsker, at medarbejderne arbejder i virksomheden. Et andet forhold er, at den nuværende arbejdsmiljølovgivning sætter restriktioner, når virksomheden ikke har mulighed for at investere i hjemmearbejdspladser. Andre virksomheder peger på tabt innovation, når medarbejderne ikke er sammen, eller at opgaverne løses hos kunderne og kræver fysisk tilstedeværelse.

En lille gruppe af virksomhederne peger på, at de ikke tilbyder øget mulighed for hjemmearbejde, da det i forvejen er muligt, og var det før COVID-19.

   

Fakta

DI’S UNDERSØGELSE

De seneste år har – trods mange udfordringer – også givet virksomhederne nye erfaringer med øget hjemmearbejde og mere hybride arbejdsformer. Mange virksomheder har over sommeren og i løbet af efteråret overvejet, hvordan hjemmearbejde og hybride arbejdsformer skal være en del af virksomhedens måde at arbejde på fremover.

Formålet med undersøgelsen var at se, hvilke tendenser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer der er opstået blandt virksomheder i kølvandet på COVID-19.

Spørgeskemaet blev sendt til 635 DI-medlemmer. Rapporten baseres på svar fra 230 personer, der deltog i perioden 1. – 8. december 2021. Resultaterne er indsamlet inden den seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde mere hjemmefra.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante medlemmer, der har indsigt i deres virksomheds hybride udvikling og til virksomheder på tværs af størrelse, lokation og brancher. Undersøgelsen er ikke repræsentativ.

Denne rapport er første delrapport fra undersøgelsen og har fokus på spørgsmålet. om hjemmearbejde efter COVID-19. Anden delrapport har fokus på hybride arbejdsformer i virksomhederne.

Skrevet af:

Christine Secher Anna Nummela Friis Jensen

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold