Analyser

SOSU’ere arbejder i gennemsnit 27 timer om ugen

I gennemsnit arbejder social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i den offentlige sektor 27 timer om ugen. Hvis man kunne hæve deres gennemsnitlige arbejdstid til 30 timer om ugen, kunne det give 10.000 flere fuldtidsbeskæftigede inden for området, som er hårdt ramt af mangel på medarbejdere

Forsøgene på at rekruttere social- og sundhedsassistenter ender ofte forgæves. Derfor er der fra politisk hold kommet fokus på at få flere til at vælge faget. Blandt andet med et forslag om at indføre elevløn på en del af uddannelsen. Der er dog også et meget stort potentiale ved at få de personer, der allerede er i faget, til at arbejde mere.

Kilde: DI på grundlag af data fra Danmarks Statistik
Anm.: Gruppen af SOSU'ere er defineret ud fra jobfunktionsgruppen '532 - omsorgsarbejde inden for sundhed' via lønmodtagerbeskæftigelsen fra Danmarks Statistik. Opgørelsen af arbejdstid i dag og jobfunktion er opgjort ud fra det job i december 2021, som hver person havde flest arbejdstimer i.

Ifølge udtræk fra Danmarks Statistiks lønmodtagerbeskæftigelse arbejdede der i alt 139.900 personer i jobfunktionen ’omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet (532)’ i den offentlige sektor i december 2021. Det er den arbejdsfunktion, der omfatter hovedparten af social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne. Der er 28 pct. af dem, der arbejder på deltid – dvs. mindre end 37 timer om ugen, og i gennemsnit var deres ugentlige arbejdstid blot 27,3 timer.

Der er derfor et meget stort potentiale for at få flere SOSU’ere ved at øge arbejdstiden for dem, der allerede arbejder i faget. I fuldtidspersoner svarer de nuværende 139.900 til 103.200 med deres nuværende gennemsnitlige arbejdstid. Hvis man kunne øge deres arbejdstid til blot 30 timer i gennemsnit, ville det kunne give et øget arbejdsudbud på 10.000 fuldtidspersoner. Kunne man få alle til at arbejde 37 timer om ugen, ville det give 37.000 flere fuldtidspersoner.

En arbejdstid på 30 timer om ugen, der altså kan give 10.000 flere SOSU’ere, burde være et realistisk mål med det behov, der er efter deres arbejdskraft. I gennemsnit arbejder alle beskæftigede i den offentlige sektor 30,2 timer om ugen (december 2021), så en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer om ugen, vil fortsat holde dem under gennemsnittet for hele den offentlige sektor.

Relateret indhold