Analyser

Hjemmearbejde ændrer ikke på produktivitet, men trivslen stiger

De fleste virksomheder mener, at produktiviteten er uændret ved hjemmearbejde, og næsten ingen virksomheder ser et fald i produktiviteten. Samtidig oplever virksomhederne, at trivslen er steget eller uændret.

Der ses en klar tendens til, at hjemmearbejde hos virksomhederne ikke påvirker produktiviteten. For 76 pct. af virksomhederne er produktiviteten øget eller uændret ved brug af hjemmearbejde, hvoraf de 65 pct. mener, den er uændret.

Kun 2 pct. mener, at produktiviteten er faldet. Tal fra december 2021 viser samme billede, hvorfor der ikke er sket hverken en stigning eller et fald i produktiviteten ved hjemmearbejde siden da.

Læs tidligere DI analyse: Otte ud af 10 virksomheder åbner for mere hjemmearbejde efter COVID-19.

Anm.: 217 respondenter svarede på spørgsmålet.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022

Hver tredje oplever bedre trivsel

Undersøgelsen viser, at produktiviteten ikke påvirkes ved mere hjemmearbejde, og samtidig viser den, at trivslen øges. Hver tredje virksomhed oplever en øget trivsel, når de har mulighed for at arbejde hjemmefra. Det svarer til 32 pct. af de adspurgte virksomheder.

42 pct. mener ikke, at der er sket en ændring i trivslen, mens 6 pct. melder om, at trivslen er faldet.

Der er desuden en procentdel på henholdsvis 21 pct. og 19 pct., der ikke ved, om der har været en ændring i produktiviteten og trivslen som konsekvens af hjemmearbejde.

Anm.: 217 respondenter svarede på spørgsmålet.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022

Fakta

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. 

Spørgeskemaet blev sendt til 794 DI-medlemmer  på tværs af brancher. Rapporten baseres på svar fra 237 virksomheder, der deltog i perioden 23. august til 5. september 2022. 

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i hybride arbejdsformer. 

Denne analyse har fokus på produktiviteten og trivslen hos de ansatte i danske virksomheder.

Anna Nummela Friis Jensen
Sara Thorslund Roerholt
Skrevet af:

Anna Nummela Friis Jensen Sara Thorslund Roerholt

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold