Analyser

Hjemmearbejde giver færre forstyrrelser og mindsker dialog

7 ud af 10 virksomheder oplever færre forstyrrelser ved hjemmearbejde. Samtidig savner 35 pct. af virksomhederne dialog og opmærksomhed fra sin leder eller kolleger. Det viser en ny undersøgelse om hybridarbejde.

Når virksomhederne åbner for mere hjemmearbejder, så viser undersøgelsen, at det påvirker arbejdsmiljøet på forskellige måder. De tre mest fremtrædende fordele for arbejdsmiljøet, når hjemmearbejde implementeres, er oplevelsen af større frihed (82 pct), færre forstyrrelser (74 pct.) og bedre muligheder for at kunne fordybe sig i sine opgaver (63 pct). 

Ser man på de store virksomheder med mere end 500 ansatte, er der en større andel, der oplever forbedringer end blandt andre virksomheder. Blandt virksomheder med mere end 500 ansatte svarer 97%, at de oplever mere frihed, 87% færre forstyrrelser og 74% bedre mulighed for fordybelse.

Desuden oplever 21 pct. af virksomhederne en større handlefrihed i arbejdsopgaver, hvilket medfører en øget tilfredshed hos de ansatte.

Anm.: 217 respondenter svarede på spørgsmålet. 1% svarede 'andet' og 2% svarede 'ved ikke'.
Respondenter kunne angive flere svar.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022.

Hjemmearbejde giver udfordringer for arbejdsmiljøet

Dog medfører det også udfordringer for arbejdsmiljøet, når de ansatte arbejder hjemme. Det gælder blandt andet indsigten i de fysiske arbejdsvilkår. Mange virksomheder er usikre på, hvordan de kan få indsigt i arbejdsforhold på hjemmearbejdspladsen. 48 pct. svarer, at det er svært at vide, om de ansatte har gode fysiske rammer hjemme.

Virksomhederne oplever også, at det er sværere med dialog og støtte fra både ledere og kolleger. 40 pct. svarer, at manglende hjælp og støtte mellem kolleger udfordrer arbejdsmiljøet, og 35 pct. mener, at der er mindre opmærksomhed, støtte og dialog med lederen.

12 pct. af virksomhederne svarer, at hjemmearbejde ikke giver nogle udfordringer for arbejdsmiljøet, hvorimod 5 pct. af virksomhederne ikke oplever, at hjemmearbejde forbedre arbejdsmiljøet.

DI’s undersøgelse belyser et paradoks, når de ansatte sætter pris på færre forstyrrelser og bedre fordybelse, men samtidig savner mere dialog med leder og kolleger.

Anm.: 217 respondenter svarede på spørgsmålet. 6% svarede 'andet' og 7% svarede ved ikke.
Respondenter kunne angive flere svar.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022.

Fakta

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. 

Spørgeskemaet blev sendt til 794 DI-medlemmer på tværs af brancher. Rapporten baseres på svar fra 237 virksomheder, der deltog i perioden 23. august til 5. september 2022. 

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i hybride arbejdsformer. 

Denne analyse har fokus på hjemmearbejde og arbejdsmiljø i danske virksomheder.

Anna Nummela Friis Jensen
Sara Thorslund Roerholt
Skrevet af:

Anna Nummela Friis Jensen Sara Thorslund Roerholt

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold