Analyser

Rapport: 9 ud af 10 virksomheder arbejder mere digitalt end før coronakrisen

87 pct. af de adspurgte i DI’s undersøgelse om hybridarbejde løser flere arbejdsopgaver online i forhold til før COVID-19. Det er særligt de interne møder i virksomhederne, som i højere grad foregår online fremfor ved fysisk fremmøde.

Samlet set har 87 pct. af de adspurgte virksomheder skruet op for andelen af opgaver, der løses online i dag sammenlignet med før COVID-19. Det varierer imidlertid, hvor stor en mængde af opgaver der er tale om. For lidt over halvdelen af virksomhederne er stigningen i opgaver, der løses online på mere end 20 pct. Hver femte virksomhed er helt oppe på at løse 40-60 pct., flere opgaver online.

Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalterne er indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling
fra myndighederne om hjemmearbejde.

Hver tredje virksomhed svarer til spørgsmålet om, hvor mange flere arbejdsopgaver de løser online i forhold til før COVID-19, at det drejer sig om 20 pct., eller derunder.

Kun 2 pct. af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de løser hele 81-100 pct. flere opgaver online.

Tendensen til at løse flere opgaver online ses ikke kun i virksomheder, der skruer op for mere hjemmearbejde. I undersøgelsen spurgte vi også indtil, hvordan COVID-19 har påvirket deres holdning til hjemmearbejde. De virksomheder der ikke åbner op for mere hjemmearbejde løser også langt flere opgaver online end før covid-19.

Læs evt. DI analyse, om at otte ud af 10 virksomheder åbner op for mere hjemmearbejde.

Anm.: Mulighed for at angive flere svar. 1 pct. af repsondenter har svaret 'ved ikke'. 8 pct. har svaret 'andet.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde. Resultalterne er indsamlet 1. december 2021 til 8. december 2021, inden seneste anbefaling
fra myndighederne om hjemmearbejde.

Ser man nærmere på, hvilke aktiviteter virksomhederne i højere grad løser online, er det særligt de interne møder. Knap 9 ud af 10 af de adspurgte svarer, at deres møder internt i virksomheden i højere grad foregår online sammenlignet med før COVID-19. 65 pct. af virksomhederne peger på flere online møder med leverandører og samarbejdspartnere. Mens fire ud af ti virksomhed arbejder i højere grad med online salgsmøder.

64 pct. af de adspurgte svarer, at de i højere grad deltager i konferencer og seminarer online. Der er en gevinst i form af reducerede rejseomkostninger, som flere af de adspurgte fremhæver i forbindelse med et andet spørgsmål i undersøgelsen. Her peger flere på, at de kan spare tid og penge på transport. Hvilket også kan være tilfældet i flere af de andre opgaver.

Virksomhederne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvilke kompetencer de har udviklet i forbindelse med at arbejde i mere hybride former, og her blev særligt de digitale kompetencer fremhævet. Syv ud af 10 af de adspurgte virksomheder svarede, at de har udviklet deres digitale kompetencer. Kun tre ud af 10 svarede, at de har udviklet kompetencer inden for IT sikkerhed.

Resultaterne understøtter en tidligere DI analyse, som viser, at den primære årsag til, at nogle virksomheder vurderer, at de vil komme styrket ud af coronakrisen, er øget brug af digitale løsninger.

Læs evt. DI analyse, som bl.a. fokuserer på, at øget digitalisering som en årsdag til, at virksomheder kommer styrket ud af coronakrisen.

Fakta

De seneste år har - trods mange udfordringer - også givet virksomhederne nye erfaringer med øget hjemmearbejde og mere hybride arbejdsformer. Formålet med undersøgelsen er at se, hvilke tendenser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer der er opstået blandt virksomheder i kølvandet på COVID-19.

Spørgeskemaet blev sendt til 635 DI-medlemmer. Rapporten baseres på svar fra 230 virksomheder, der deltog i perioden 1. - 8. december 2021. Resultaterne er indsamlet inden den seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde mere hjemmefra.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds hybride udvikling.

Denne delrapport har fokus på den øget digitalisering blandt mange danske virksomheder.

Skrevet af:

Christine Secher Anna Nummela Friis Jensen

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold