Analyser

Sygefraværet er 70 pct. højere i dag sammenlignet med før corona

En rundspørge blandt DI’s medlemsvirksomheder viser, at det aktuelle sygefravær ligger 70 pct. højere end i samme periodei 2020 inden corona. Langt størstedelen af sygefraværet kan tilskrives corona. Enten via smittet eller som nærkontakt til smittet.

Der tegner sig et tydeligt billede af, at virksomhederne er hårdere ramt af sygefravær blandt medarbejdere i dag sammenlignet med inden coronapandemiens begyndelse.

I uge 1 2022 angav virksomheder, at 6,5 pct. af deres medarbejdere var fraværende. Det er 2,8 procentpoint højere end i 2020, hvor virksomhederne angav at 3,7 pct. af deres medarbejdere var fraværende i uge 1. Det svarer til en stigning på lidt mere end 70 pct.

Anm.: 154 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse uge 2 2022

Den hyppigste årsag til fravær i uge 1 2022 skyldes coronasmitte med symptomer. Det er således 37 pct. af det samlede antal fraværende, som er hjemme med coronasymptomer og en positiv test.

Langt størstedel af de fraværende medarbejdere relaterer sig til corona. Enten ved at være smittet med corona eller ved at være nærkontakt til en smittet. Det to årsager tegner sig for knap tre ud af fire af det samlede antal fraværende i uge 1 2022.

Anm.: 154 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse i uge 2 2022

Relateret indhold