Analyser

Rapport: To ud af tre virksomheder har ikke ændret den fysiske indretning trods mere hybridarbejde

DI’s undersøgelse om hybridarbejde viser, at mange skruer op for hjemmearbejde og løser flere opgaver online, men for to ud af tre virksomheder i undersøgelsen har det ikke udmøntet sig i en ændring i de fysiske arealer.

I en undersøgelse foretaget af DI, har to ud af tre virksomheder ikke ændret de fysiske arealer. Samme  undersøgelse viser ellers, at mange virksomheder åbner for øget hjemmearbejde efter COVID-19. Det vil isoleret set føre til et mindre pres på de fysiske arealer på arbejdspladsen. Samtidig viser undersøgelsen at 9 ud af 10 virksomheder arbejder mere digitalt, hvilket kan skabe nye behov på arbejdspladsen. 

Læs rapport fra DI her: 9 ud af 10 virksomheder arbejdere mere digitalt - DI (danskindustri.dk)

Anm.: Mulighed for at angive flere svar. 2 pct. har svaret 'ved ikke'. 7% har svaret 'andet', men uden nogen tendens.
Kilde: DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde.

Kun en beskeden andel af de adspurgte svarede, at den mere fleksible arbejdsform har haft betydning på en række områder. 15 pct. svarede, at de har indført flexible seeting, hvor de ansatte ikke har et fast skrivebord, men i stedet deles om pladserne. 8 pct. svarede, at de har etableret stillezoner, flere lounge områder, hang out spots og mødelokaler. På trods af at mange virksomheder åbner op for mere hjemmearbejde, og der kan være færre, der benytter virksomhedens kontor, så svarer kun 7 pct., at de har reduceret deres kontorareal.

Årsagen til at de fysiske arealer i stor grad er uændret, skal ses i lystet af, at mange virksomheder er ved at finde ud af, hvordan de mere hybride arbejdsformer skal være i netop deres virksomhed. De er derfor afventende med at træffe beslutninger omkring genindretning af faciliteter eller opsigelse af kontorlokaler. En del af respondenterne har tilføjet, at de regner med at igangsætte forandringer på området i 2022 inden for flere af de nævnte områder.

Der er mange andre årsager til, at virksomhederne ikke har ændret den fysiske indretning. Bl.a. vil det hybride arbejde kun forekomme i mindre omfang for en del virksomheder, og det vil derfor ikke give de store ændringer i lokaliteter. Andre virksomheder er i vækst. De har, grundet øget hjemmearbejde, et mindre træk på kontorfaciliteter men samtidig flere ansatte der skal være plads til. Derfor er behov for kontor kapacitet er uændret.

Fakta

De seneste år har - trods mange udfordringer - også givet virksomhederne nye erfaringer med øget hjemmearbejde og mere hybride arbejdsformer. Formålet med undersøgelsen er at se, hvilke tendenser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer der er opstået blandt virksomheder i kølvandet på COVID-19.

Spørgeskemaet blev sendt til 635 DI-medlemmer. Rapporten baseres på svar fra 230 virksomheder, der deltog i perioden 1. - 8. december 2021. Resultaterne er indsamlet inden den seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde mere hjemmefra.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds hybride udvikling.

Denne delrapport har fokus på indretningen af de fysiske arealer i den hybride omstilling.

Skrevet af:

Christine Secher Anna Nummela Friis Jensen

Relateret indhold