Analyser

Mange virksomheder har job til Ukrainere

To ud af tre af DI’s medlemmer angiver, at de har job, som med kort oplæring vil kunne varetages af ukrainske flygtninge. I de fleste tilfælde kræver det dog enten sproglige eller faglige kompetencer. Hver tiende virksomhed kan tilbyde job helt uagtet sprogkundskaber og faglige kompetencer.

Folketinget har vedtaget en særlov, der vil gøre det muligt for personer, der er fordrevet fra Ukraine, at få opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde.

Kilde: DI's virksomhedspanel. I alt 1.062 virksomheder har været på spørgsmålene


De flygtende ukrainere har naturligvis meget andet at bekymre sig om end at komme i arbejde i Danmark. For de fleste er det næppe førsteprioritet i den første af tid af deres ophold her. Men når de er klar til det, er der mange virksomheder, som har gode muligheder for at tilbyde ukrainere job.

DI har lavet en spørgeundersøgelse, hvor mere end 1.000 virksomheder har svaret på, om de har job, som med kort oplæring vil kunne varetages af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark. Det er kun omkring en tredjedel af virksomhederne, som angiver, at det ikke er muligt eller at de ikke ved det. De resterende to tredjedele har job at tilbyde. Dog ofte betinget af visse faglige eller sproglige kompetencer.

Reelt er det meget vanskeligt at vurdere jobmulighederne for ukrainere. Det afhænger i høj grad af de kompetencer, de har. Det ved vi ikke meget om på nuværende tidspunkt, så det er svært for virksomhederne at vurdere. Det er dog kun 5 pct., der decideret angiver, at de ikke ved, om de har job, som med kort oplæring vil kunne varetages af ukrainske flygtninge.

Omkring hver tiende af virksomhederne i undersøgelsen angiver, at de har job at tilbyde helt uagtet sproglige og faglige kompetencer. Blandt virksomhederne inden for industri er det hver sjette, som kan tilbyde job uagtet sproglige og faglige kompetencer, mens der inden for transport og videnservice stort set ikke er nogen virksomheder, som har job af den type.

Kilde: DI's virksomhedspanel. I alt 1.062 virksomheder har svaret på spørgsmålene

Både faglige og sproglige kompetencer spiller altså en stor rolle for ukrainernes jobmuligheder. I nogle tilfælde vil det være nok med et vist kendskab til dansk, engelsk eller tysk uden særlige faglige kompetencer. Der er 27 pct. af virksomhederne, som har job, hvor der kræves et vist kendskab til dansk, engelsk eller tysk. Der er også nogle tilfælde, hvor det er de faglige kompetencer, der er vigtige. Der er 16 pct. af virksomhederne, som angiver, at de har job at tilbyde, men at det kræver visse faglige kompetencer. Endelig er der 27 pct. af virksomhederne, som har job, der både kræver visse sprogkundskaber og relevante faglige kompetencer, mens 9 pct. eller godt hver tiende som allerede nævnt har job at tilbyde uagtet sprogkundskaber og faglige komptencer.

I nogle tilfælde vil virksomhederne have flere forskellige typer af job. I en virksomhed kan der f.eks. både være job, der hverken kræver sprogkundskaber eller faglige kompetencer og andre job i samme virksomhed, der både kræver sproglige og faglige kompetencer. Procenterne i den anden figur summerer derfor ikke til de i alt 66 pct., som angiver, at de i en eller anden form har job, som med kort oplæring vil kunne varetages af ukrainske flygtninge.

Relateret indhold