Analyser

Behov for digitale kompetencer hos samfundsvidenskabelige kandidater

Behovet for samfundsvidenskabelige kandidater med digitale kompetencer er stigende i de private virksomheder. 43 pct. af alle jobopslag, der er rettet mod samfundsvidenskabelige kandidater i den private sektor, efterspørger en digital profil. Dermed er det ikke længere kun it-specialisterne, der skal drive den digitale omstilling i virksomhederne, men også generalister som f.eks. de samfundsvidenskabelige kandidater.

Forord

Den teknologiske udvikling og de digitale muligheder rummer et enormt vækstpotentiale for danske virksomheder og for samfundet. Men udviklingen betyder også, at der er behov for nye kompetencer i virksomhederne.

I de tidlige faser af digitaliseringen var det it-specialisterne, der var digitaliseringens fortrop. It-specialisterne er der fortsat et stort – og stigende – behov for. Men i disse år breder digitaliseringen sig fra at være noget, der sker i tech-branchen til noget, der finder sted i alle dele af erhvervslivet. Derfor bliver det stadig vigtigere, at også medarbejdere, der ikke er specialister, er klædt på til den digitale omstilling.

Digitale kompetencer betyder ikke, at alle skal kunne kode og udvikle, men flere skal agere som digitale integratorer.

En digital integrator identificeres som en profiltype, der kan afkode de teknologiske muligheder med kendskab til dens styrker og begrænsninger og binde ny teknologi sammen med udviklingen af nye produkter, koncepter og forretningsmodeller. Det kunne være erhvervsøkonomen, der anvender machine learning til at forudsige markedsbevægelser, eller advokaten, der rådgiver kunder på baggrund af databaserede og automatisk genererede kontraktudkast.

Derfor har DI udarbejdet en række analyser, der illustrerer udviklingen i behovet for digitale kompetencer hos forskellige universitetsuddannede inden for hovedområderne: de samfundsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige kandidater.

Med denne analyse af behovet for digitale kompetencer blandt de samfundsvidenskabelige kandidater, ønsker DI at give et nuanceret billede af behovet for digitale kompetencer hos denne medarbejdergruppe. Dette kan bidrage til uddannelsesinstitutionernes arbejde med at tilpasse uddannelserne til virksomhedernes efterspørgsel, så de samfundsvidenskabelige kandidater får et digitalt mindset og den nødvendige digitale indsigt og kunnen.

Analysen tager udgangspunkt i data fra HBS Economics. HBS Economics har identificeret den digitale profiltype, som de kalder ”digital integrator,” gennem en web scraping af stillingsopslag rettet mod kandidater med samfundsfaglig baggrund.

Virksomhederne efterspørger it-kompetente samfundsvidenskabelige profiler

Efterspørgslen efter digitale kompetenceprofiler er særligt udtalt i jobtyper, der typisk varetages af samfundsvidenskabelige kandidater i den private sektor.           

I 2019 var næsten hvert andet jobopslag til en samfundsvidenskabelig kandidat i den private sektor rettet mod en digital integrator. Efterspørgslen på digitale integratorer er faktisk mere end dobbelt så stor for det samfundsvidenskabelige arbejdsmarked i den private sektor (43 pct.) som for det samlede arbejdsmarked (18 pct.).

Efterspørgslen efter samfundsvidenskabelige digitale integratorer er steget i de seneste år. Dette afspejles i, at andelen af jobopslag, der efterspørger samfundsvidenskabelige digitale integratorer, er steget markant.

I perioden fra 2010 til 2019 steg andelen af samfundsvidenskabelige jobopslag målrettet digitale integratorer med 14 procentpoint, mens andelen af jobopslag, der efterspørger digitale integratorer på det samlede arbejdsmarked, steg med 6 procentpoint.

Samfundsvidenskabelige digitale integratorer efterspørges i hele landet

Efterspørgslen på samfundsvidenskabelige digitale integratorer til det private arbejdsmarked er høj i alle landets fem regioner. I Region Hovedstaden er hvert andet samfundsvidenskabelig stillingsopslag rettet mod en digital integrator. I Region Midtjylland og Region Syddanmark er andelen 40 pct. og 39 pct., mens det i Region Nordjylland og Region Sjælland er 32 pct. og 33 pct. af de samfundsvidenskabelig jobopslag, der efterspørger en digital integrator.

 

Samfundsvidenskabelige digitale integratorer efterspørges i virksomheder af alle størrelser

Behovet for samfundsvidenskabelige medarbejdere med digitale kompetencer er stort på tværs af små og store virksomheder. I små virksomheder med under 50 ansatte, er det næsten halvdelen (48 pct.) af alle jobopslag rettet mod samfundsvidenskabelige kandidater, der efterspørger en digital integrator. For de mellemstore virksomheder er det 47 pct. Efterspørgslen er lavest hos de store virksomheder, hvor det er 40 pct. af de samfundsvidenskabelige jobopslag, der er rettet mod en digital integrator. 

Efterspørgslen efter digitale integratorer varierer på tværs af samfundsvidenskabelige jobområder

Efterspørgslen på samfundsvidenskabelig kandidater med digitale kompetencer er generelt høj, men der er variationer på tværs af jobområder. Nedenstående figur illustrerer andelen af samfundsvidenskabelige jobopslag, der efterspørger en digital integrator opdelt på seks forskellige jobområder. Andelen strækker sig fra 24 pct. inden for jura til 63 pct. inden for salg og marketing.

Efterspørgslen er højst inden for de jobområder, hvor samfundsvidenskabelige kandidater varetager økonomiske eller forretningsmæssigt relevante opgaver. Det afspejles i andelen inden for salg og marketing, forretnings- og organisationsudvikling og økonomi som er hhv. 63 pct., 51 pct. og 48 pct. af jobopslagene.

Inden for alle seks jobområder er der fra 2010 til 2019 sket en vækst i andelen af jobopslag, der efterspørger samfundsvidenskabelige digitale integratorer. Flere af jobområderne har i perioden oplevet en fordobling. Inden for salg og marketing er andelen steget med 31 procentpoint i perioden fra 2010 til 2019. Inden for områderne forretnings- og organisationsudvikling og HR og administration er andelen steget med 16 procentpoint i perioden, ligesom den inden for det juridiske område er steget med 15 procentpoint i perioden.

Eksempler på jobopslag målrettet samfundsvidenskabelige digitale integratorer

Eksempler fra salg og marketing:

”Vi er på udkig efter en ihærdig og selvstændig Digital Marketing Coordinator med en can-do-attitude. Du lever og ånder for den digitale verden, men med et menneskeligt aspekt, og du forstår at lave en sammenhæng mellem de digitale værktøjer og vores kunders digitale rejse ...”

”Har du et digitalt mindset og kunne du tænke dig at arbejde i et internationalt miljø? Er din digitale værktøjskasse i orden, og har du arbejdet med CMS, SEO, SEM, e-commerce og social media? Vil du arbejde med Wordpress, Shopify, Mailchimp, Salesforce, Hubspot?”

 

Eksempler fra hr og administration:

”Vi søger en HR specialist, der brænder for HR rapportering, statistik, digitalisering og kursusadministration. Hovedvægten i stillingen ligger på digitalisering, rapportering og effektivisering af vores HR-praksisser ...”

 

Eksempler fra jura:

”Den digitale teknologi har rejst en række nye juridiske problemstillinger. Disse problemstillinger har fået en stadig mere central betydning i takt med, at den digitale teknologi er integreret i alle aspekter af samfundet ...”

”Du vil få varierede arbejdsopgaver inden for drift og løbende udvikling af vores Data Protection Program inden for rådgivning ifm. databeskyttelsesrelaterede initiativer. Du vil i forlængelse heraf også komme til at arbejde med persondataretlige implikationer af nye teknologier som biometri, AI m.v.”

Eksempler fra forretnings- og organisationsudvikling:

”Vores behov for dataanalyse og rapportering er steget væsentligt, hvilket betyder, at vi udvider vores Business Intelligence team med en ny fuldtidsmedarbejder. Det er vigtigt for os, at data er den væsentligste drivkraft i vores beslutningstagen, og du vil med dine analytiske og tekniske færdigheder bidrage med udviklingen af nye værktøjer til rapport, automatisering og analyse ...”

”Brænder du for at arbejde analytisk med forretningsudvikling og motiveres du af strategi? Har du et stærkt drive, og motiveres du af at arbejde kommercielt i krydsfeltet mellem data og forretning? I stillingen som Commercial Business Consultant vil din rolle spænde lige fra forretningsanalyse, deltagelse i strategiprocessen ...”

 

Eksempler fra økonomi og revision:

”Kan du holde styr på store mængder data, og brænder du for at omsætte information til indsigter, der påvirker både strategiske og daglige beslutninger. Kan du omsætte finansielle data til konkrete anbefalinger?”

”Du har et højt teknisk niveau, samt forstår og inspireres af processen ved at transformere og analysere data til forretningsrelevant information. Desuden har du naturlig flair for udvikling og teknologi. Hos os kommer du til at arbejde i grænselandet mellem it, data og finans ...”

Eksempler fra ledelse:

”Som finansdirektør bliver du ansvarlig for en række af de centrale funktioner, Højt prioriterede opgaver er bankens digitale udvikling og fokus på udvikling af IT-understøttede datadrevne beslutningsgrundlag, der også er forudsætningen for fremtidens nye produkter og ydelser ...”

”Samspillet mellem offline og online kanaler bliver vigtigere og vigtigere, og kunderne forventer, at de kan bevæge sig mellem kanalerne, og at vi genkender dem og deres situation. Det er essentielt, at du kan tilpasse og udvikle dit teams kompetencer i forhold til den digitale udvikling ...”

 ...”

Relateret indhold