Analyser

Indien: Et stort marked med muligheder

Dansk eksport til Indien nåede næsten 20 mia. kr. i 2021. Den rekordhøje eksport er især båret af søtransport. Danske virksomheder har seksdoblet investeringerne i Indien over de seneste 15 år, og Indien er nu det land, hvor danske virksomheder har næstflest ansatte. Væksten i Indien har været og vil være høj, hvilket giver gode muligheder for øget eksport.

Dansk eksport af varer og tjenester til Indien satte rekord i 2021 med et samlet omfang på næsten 20 mia. kr. Indien har fået større og større betydning for dansk eksport. I årene omkring finanskrisen udgjorde eksporten til Indien ca. 0,75 procent af den samlede danske eksport, hvilket sidste år steg til 1,3 pro-cent.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er både eksporten af varer og tjenester, der er gået frem over det seneste år. Men fremgangen kan især tilskrives en stor stigning i eksporten inden for søtransport, hvor stigende fragtrater har været en markant medvirkende årsag til de øgede eksportindtægter.

Kilde: Danmarks Statistik

Den øvrige tjenesteeksport og vareeksport til Indien var i 2021 på knap seks mia. kr., hvilket er det samme som i 2019.


Overskud på handlen med Indien

Samlet set havde Danmark et overskud på handlen med Indien på seks mia. kr. i 2021. Det er især stigningen i eksporten, der trækker overskuddet markant op. Danmark har over de seneste tre år haft overskud, mens der tidligere var tæt på balance i samhandlen med Indien.

Kilde: Danmarks Statistik

Overskuddet kommer især fra søtransport. Der er et underskud på den øvrige samhandel med Indien – især drevet af en stor import af beklædning og tekstiler samt telekommunikation, computer- og informationstjenester.

Kilde: Danmarks Statistik

Sidste år eksporterede vi varer for 4,6 mia. kr. til Indien, hvoraf medicin og maskiner var de største varegrupper. Vi importerede varer fra Indien for 6,3 mia. kr. Beklædning og tekstiler er den klart største varegruppe i importen fra Indien. Blandt tjenesterne har vi en stor import af tele- og datatjenester samt forretningstjenester (primært virksomhedsrådgivning og ingeniørtjenester).

Danske investeringer i Indien

Danske virksomheder har øget investeringerne i Indien markant over de seneste 10-15 år. De direkte investeringer i Indien har over de seneste tre år ligget på et niveau, der er ca. seks gange større end i perioden 2005-2007. I samme periode er de samlede danske investeringer i udlandet steget med ca. 2½ gang.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Erhvervsservice er den branche, der har investeret mest i Indien. Sammen med industrien og finansieringsvirksomhed står erhvervsservice for 80 procent af de danske investeringer i Indien.

Danske virksomheder har lidt over 90.000 ansatte i datterselskaber i Indien. Dermed er Indien det land, hvor danske virksomheder har næstflest ansatte – kun overgået af Tyskland.


Indien er fremtidens store vækstmarked

Indisk økonomi er over de seneste 20 år i gennemsnit vokset med imponerende 6½ procent om året. Det er lidt lavere end væksten i Kina, men i en international målestok er det en utrolig høj vækst. I de kommende år forventes Indiens økonomi at vokse i et hurtigere tempo end Kinas – båret frem af en ventet vækst i befolkningen, der overstiger den kinesiske.

Kilde: IMF World Economic Outlook, april 2022

Indien er i dag verdens sjette-største økonomi. Kun overgået af USA, Kina, Japan, Tyskland og Storbritannien. Inden for de kommende år forventes Indien at overtage femtepladsen fra Storbritannien. Tages der højde for købekraft, er det kun USA og Kina, der har en større økonomi end Indien. Det er en stor befolkning, som nærmer sig 1,4 milliarder personer, der gør Indien til en økonomisk magtfaktor.

Den gennemsnitlige inder har dog fortsat ikke en særlig høj levestandard. Inderne har i gennemsnit en købekraft, der er 60 procent lavere end kineserne. Indiens købekraft er også lavere end den i andre vækstmarkeder som eksempelvis Vietnam, Egypten, Brasilien, Thailand og Mexico.

Kilde: IMF World Economic Outlook, april 2022

Den kraftige vækst i Indien vil løfte levestandarden over de kommende år. Der er dog fortsat meget lang vej til den købekraft, som danske virksomheder finder på mange andre markeder.

Indiens ufatteligt store befolkning gør landet til et virkelig interessant marked for mange danske virksomheder. Indiens befolkning vil inden for de næste fem år overgå Kinas, og dermed vil Indien være verdens absolut mest folkerige nation.

Kilde: Macrobond

Høj vækst fortsætter i de næste fem år

Indisk økonomi forventes i de næste fem år at vokse med 6-7 procent om året. Der vil være høj vækst i både investeringer samt det private og offentlige forbrug.

Kilde: Oxford Economics

Svært erhvervsklima

Det indiske marked er komplekst med regulering på tre forskellige niveauer fra stat, regioner og byer. Indien rangerer blot som nummer 62 på Verdensbankens liste1 over lande, hvor det er nemmest at drive forretning i. Indien scorer især lavt på håndtering af kontrakter, ejendomsregistrering og opstart af virksomheder.

Kilde: Verdensbanken

Over de seneste år er det dog blevet nemmere at drive forretning i Indien. Verdensbanken har, for tredje år i træk, placeret Indien på listen over de ti lande, der gennem reformer har forbedret deres forretningsklima mest og gjort det nemmere at drive virksomheder. Indien er gået fra en placering som
nummer 130 i 2017 til aktuelt nummer 62. Til sammenligning ligger Kina dog nummer 32.


 

Fodnoter

  1. Kilde: Verdensbanken, Ease of Doing Business, 2020

Relateret indhold