Analyser

Stor forskel på timeprisen for sagsbehandling af byggetilladelser blandt landets kommuner

Der er fortsat store forskelle på den timepris, som landets kommuner opkræver for at sagsbehandle en byggesag. I 2022 koster det 356 kr. pr. time at få behandlet en bygge-sag i den billigste kommune og 1.024 kr. pr. time i den dyreste. Det er en forskel på 668 kr. i timen.

Et byggesagsgebyr er det beløb, som kommunerne opkræver for at behandle en byggesag. Kommunerne skelner her mellem fire forskellige bygningskategorier; enfamiliehuse, landbrugsbygninger, fabriksbygninger og etagebyggeri. Kommunerne bestemmer selv, om de ønsker at opkræve et byggesagsgebyr.

blobid0.png

Hvis de vælger at opkræve et gebyr, kan det både opkræves som et fast beløb eller som en timepris, og beløbet kan variere på tværs af bygningskategorier.
Der er 24 kommuner, der ikke opkræver byggesagsgebyrer i år, og der er seks kommuner, der har delvis gebyr.

Delvis gebyr betyder, at der kun opkræves betaling for behandling af visse typer af byggesa-ger. 63 kommuner behandler alle byggesager til samme timepris, og seks kommuner har et fast gebyr for sagsbehandlingen, herunder Roskilde Kommune, der dog kun har et fast gebyr for enfamiliehuse.

 

image294w.png

 

Timeprisen varierer fortsat meget mellem kommunerne. Den lave-ste timepris for behandling af en byggesag findes i Næstved kom-mune, som siden 2021 har næsten halveret timeprisen fra 698 kr. til 356 kr. i 2022. Hillerød kommune opkræver den højeste time-pris på 1.024 kr. I 2022 har 42 kommuner hævet byggesagsgebyret i forhold til 2021 med et mindre beløb. Ishøj og Helsingør kommune har i år genind-ført henholdsvis en timepris og et fast gebyr.

Modsat har kun syv kommuner valgt at sænke byggesagsgebyret i forhold til sidste år, herunder Fredericia, Ikast-Brande og Høje-Taastrup, der har valgt helt at afskaffe byggesagsgebyret. Dermed var der i 2022 i alt 24 kommuner, der ikke opkræver gebyrer for byggesagsbehandling.

 

Relateret indhold