Analyser

Hver fjerde virksomhed har takket nej til ordrer på grund af mangel på medarbejdere

58 pct. af virksomhederne har måttet opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste 12 måneder. Det viser DI’s store årlige undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed, som i år omfatter svar fra mere end 7.000 virksomhederne. Tilbage i 2019 var den tilsvarende andel blot 35 pct. I det seneste år har hver fjerde virksomhed måttet takke nej til ordrer på grund af forgæves rekruttering.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2019 og 2022

Det seneste år har i høj grad været kendetegnet af ekstraordinær fremgang på arbejdsmarkedet, og for mange virksomhederne har det været en stor udfordring at skaffe de nødvendige medarbejdere.

Blandt de virksomheder, som har forsøgt at rekruttere i det seneste år, angav 58 pct. at de i mindst ét tilfælde har måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere. Tilbage i 2019 var den tilsvarende andel 35 pct.

Siden 2019 er DI blevet fusioneret med Dansk Byggeri, og det giver nogle forskelle i sammensætningen af virksomhederne i henholdsvis 2019 og 2022. Hvis virksomhederne i Bygge og anlæg tages bort i 2022-tallene for at gøre tallene mere sammenlignelige, så bliver andelen med forgæves rekrutteringer 55 pct. i 2022 i stedet 58 pct. Det er fortsat 20 procentpoint højere end i 2019, så der er ingen tvivl om, at det seneste år har budt på usædvanligt store udfordringer med forgæves rekrutteringer.

Virksomhederne med forgæves rekruttering er også blevet spurgt om, hvilke typer af medarbejdere, de har søgt forgæves efter. Her angav 66 pct. af dem der oplevede forgæves rekruttering, at de har søgt forgæves efter faglærte. Det er dermed faglærte, som klart er den gruppe, som flest virksomheder søger forgæves efter. For de tre øvrige grupper af medarbejdere (højtuddannede, faglærte og lærlinge/elever) er den tilsvarende andel i alle tre tilfælde på 28-29 pct. For faglærte og lærlinge/elever er der tale om tydeligt højere andele end i 2019 og 2021. For de virksomheder, der rekrutterer forgæves, er det altså blevet mere udbredt, at det er faglærte og lærlinge, man ikke kan finde.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2019 og 2022

Alle grupper er dog berørt af forgæves rekruttering i højere grad end i 2019, da den samlede andel af virksomheder, der oplever forgæves rekruttering, som nævnt er blevet større. Selv om en lidt lavere andel af virksomhederne med forgæves rekruttering har oplevet forgæves rekruttering af højtuddannede i 2022 end i 2019, så er der samlet set tale om en større andel af virksomhederne, da andelen af alle virksomheder med forgæves rekruttering er klart større i 2022 end i 2019. F.eks. er det nu 17 pct. af alle virksomheder med rekrutteringsbehov, som oplevede forgæves rekruttering af højtuddannede. I 2019 var andelen blot 11 pct.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2019 og 2022

Det er i Bygge- og anlæg, at forgæves rekruttering har været mest udbredt. Her var det 68 pct. af virksomhederne med rekrutteringsbehov, som oplevede forgæves rekruttering i det seneste år. Det er i Energi- og vandforsyning, at forgæves rekruttering var det mindste problem blandt de opgjorte brancher med en andel på 39 pct. I Industri var der samlet set 58 pct., der oplevede forgæves rekruttering, men både i træ- og papirindustri og i metalindustri var andelen over 60 pct.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Svarene i undersøgelsen er indsamlet i løbet af de seneste par måneder og der spørges som nævnt til situationen et helt år tilbage. DI har også gennemført en undersøgelse i juni i virksomhedspanelet med svar fra ca. 500 virksomheder. Her blev det tilsvarende spørgsmål om forgæves rekruttering stillet med den begrænsning, at der kun blev spurgt til situationen i de seneste tre måneder. Tallene fra virksomhedspanelet viser, at det blandt virksomhederne, der har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder, er omkring halvdelen, der har oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling. For et år siden i juni 2021 var det en tredjedel af virksomhederne, der svarede i virksomhedspanelet, som havde oplevet forgæves rekruttering inden for de seneste tre måneder.

De nyeste tal viser altså, at arbejdsmarkedet fortsat er kendetegnet af udbredt mangel på medarbejdere trods den højere økonomiske usikkerhed med stigende priser og renter og en krig i Ukraine, der nu har varet fire måneder.

Medarbejdermangel medfører mistede ordrer

Forgæves rekruttering har konsekvenser. Det er kun 7 pct. af virksomhederne med forgæves rekruttering, som angiver, at det ikke har haft nogen konsekvenser. For de øvrige ender det oftest med, at virksomheden må takke nej til ordrer. Det var tilfældet for 56 pct. af virksomhederne, der oplevede forgæves rekruttering med konsekvenser. For 33 pct. medfører den forgæves rekruttering, at der blev lagt flere opgaver ud til underleverandører, mens 24 pct. overtalte ældre medarbejdere til at blive længere. For 19 pct. holder man igen med nye investeringer, mens der er 7 pct., der ligefrem har rykket aktiviteter udenfor Danmark.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022
Anm.: Tallene er beregnet blandt virksomheder, som oplevede forgæves rekruttering, der havde konsekvenser. Der var 7 pct. af virksomhederne med forgæves rekruttering, som ikke oplevede nogen konsekvenser

Der er altså ingen tvivl om, at manglen på medarbejdere har konsekvenser for velstanden i Danmark. De 56 pct. med forgæves rekruttering, der har takket nej til ordrer, svarer til 25 pct. af alle virksomheder i hele undersøgelsen. Det er altså hver fjerde virksomhed i Danmark, som har måttet takke nej til ordrer på grund af manglen på medarbejdere i løbet af det seneste år. I tidligere lignende opgørelser lavet tilbage i 2018 og 2019 var der tale om en tiendedel. Det forekom også højt den gang, men i 2022 er andelen altså mere end fordoblet og har nået et uhørt højt niveau.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

I Bygge og anlæg var det hele 40 pct. af alle virksomheder, som har takket nej til ordrer som en direkte konsekvens af manglen på medarbejdere. Også i Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (som her domineres af virksomheder inden for rengøring) er andelen høj med 33 pct. Metalindustri og Rådgivning mv. ligger også over gennemsnittet med andele på 28 og 26 pct. I Industri samlet set var det 19 pct. af virksomhederne, som har takket nej til ordrer på grund af forgæves rekruttering.

Relateret indhold