Analyser

94 pct. af virksomhederne giver mulighed for hjemmearbejde én eller flere dage om ugen

Ny undersøgelse om hybridarbejde viser, at 94 pct. af de adspurgte virksomheder giver mulighed for én eller flere dages hjemmearbejde om ugen til deres ansatte.

De fleste virksomheder - faktisk 94 pct. af de adspurgte - tilbyder hjemmearbejde én eller flere dage om ugen. Kun 3 pct. af virksomhederne har endnu ikke har taget stilling til muligheder for hjemmearbejde.

Anm.: 233 respondenter svarede på spg.
Kilde: : DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022.

I DI’s tidligere undersøgelse tilbage i december 2021 havde knap 20 pct. af virksomhederne ikke taget stilling til muligheder for hjemmearbejde.

Læs DI's tidligere analyse: Otte ud af 10 virksomheder åbner for mere hjemmearbejde efter COVID-19. 

33 pct. af de adspurgte virksomheder giver de ansatte mulighed for 1 til 2 dages hjemmearbejde om ugen, mens langt de fleste af virksomhederne ikke har et fast antal dage. Det gør sig gældende hos 55 pct. af virksomhederne.

Om hjemmearbejde er en god idé afhænger af arbejdsopgavernes karakter, og hvad de ansatte trives med. For mange virksomheder er det derfor ikke fastlagt, hvor meget hjemmearbejde der er muligt, for det aftales i dialog med medarbejdere og de enkelte teams.

98 pct af virksomhederne har ansatte der kan arbejde hjemme

98 pct. af virksomhederne har ansatte, der varetager opgaver, som er mulige at løse hjemmefra. Dog er det meget forskelligt, hvor stor en andel af de ansatte i de enkelte virksomheder, der har opgaver, som kan løses hjemmefra.

I nogle virksomheder er det få ansatte, mens i andre virksomheder er det mere end 80 pct. Kun 2 pct. svarer, at ingen af deres ansatte kan arbejde hjemme.

Kilde: : DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022.

Mange ansatte arbejder ikke hjemme, selv om de har mulighed for det

Selv om mange virksomheder har ansatte, der kan og må arbejde hjemmefra, er det meget forskelligt, hvor mange af de ansatte, der benytter sig af hjemmearbejde regelmæssigt. Hos nogle virksomheder er der under 20 pct. af de ansatte, der benytter sig af hjemmearbejde, og hos andre virksomheder er der over 80 pct. af de ansatte, der benytter sig af hjemmearbejde.

Anm.: 218 respondenter svarede på spg.
Kilde: : DI's medlemsundersøgelse om hybridarbejde aug.- sep. 2022.

Fakta

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde og hybride arbejdsformer. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for hjemmearbejde og hybride arbejdsformer.

Spørgeskemaet blev sendt til 794 DI-medlemmer på tværs af brancher. Rapporten baseres på svar fra 237 virksomheder, der deltog i perioden 23. august til 5. september 2022.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i hybride arbejdsformer.

Denne analyse har fokus på hjemmearbejde i danske virksomheder.

Anna Nummela Friis Jensen
Sara Thorslund Roerholt
Skrevet af:

Anna Nummela Friis Jensen Sara Thorslund Roerholt

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold