Analyser

Dansk erhvervsliv er hårdt ramt af ekstraordinært høje omkostninger

Over det seneste år er priserne steget markant, og det rammer også virksomhedernes omkostninger. En rundspørge til DI’s medlemskreds viser, at 99 procent af virksomhederne har oplevet ekstraordinært høje omkostninger. Virksomhederne har reageret meget forskelligt på de stigende omkostninger: 21 procent har absorberet de højere omkostninger og derved mindsket indtjeningen, mens 22 procent har øget salgspriserne for at undgå tab.

99 pct. af alle virksomheder har oplevet ekstraordinære omkostningsstigninger det seneste år. Det er dog kun lidt mere end 20 pct. af virksomhederne, der har hævet deres salgspriser svarende til omkostningsstigningerne. Knap 50 pct. af virksomhederne har hævet deres salgspriser, så de næsten eller helt har kunnet dække omkostningsstigningerne. De resterende 50 pct. har helt eller delvist måtte æde de øgede omkostninger selv og dermed reduceret indtjeningen som følge af stigende omkostninger.

Anm.: Svarmulighederne er kortet ned for illustrativ bekvemmelighed. Svarene er beskæftigelsesvægtet. Det har dog ingen nævneværdig betydning.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - juni 2022

Det er særligt inden for handel og service, at mange ikke har overvæltet omkostningsstigninger i salgspriserne. Når mange inden for handel og service har undladt at øge deres salgspriser skal det dog også ses i lyset af, at disse erhverv har et beskedent input af råvarer mv, relativt til industrien og byggeriet. Der har derfor været et mindre behov hos mange handels- og servicevirksomheder for at tilpasse salgspriserne.

Kilde: DI's Virksomhedspanel juni 2022

Relateret indhold