Analyser

Energimærkning og opvarmning i kommunale bygninger

Ni ud af ti opvarmede kommunale bygninger er energimærkede, men kvaliteten varierer på tværs af landet. Hvor det i Midt- og Vestjylland er under halvdelen af de kommunale bygninger, der har et dårligt energimærke, er det i Hovedstadsområdet og Nordsjælland mere end syv ud af ti. Nordsjælland er samtidig det område, hvor flest kommunale bygninger opvarmes med naturgas.

I alle kommuner er der bygninger med potentiale for energibesparelser. Energimærkninger udregnes på baggrund af bygningers isolering, varmeinstallation mm. og fortæller dermed noget om det forventede energiforbrug i en bygning baseret på et standardiseret beregnet forbrug.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Opvarmede bygninger kan tildeles et energimærke på en skala fra A til G, hvor A er det bedste energimærke. Målt på antallet af bygninger – ikke opvarmede kvadratmeter – har 64 pct. af de kommunalt ejede bygninger i Danmark et dårligt energimærke, defineret ved energimærkerne D, E, F og G. Energi-mærke D er det hyppigst forekommende energimærke blandt de kommunale bygninger, idet 25 pct. har energimærke D.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Energimærkningen af de kommunale bygninger dækker dog over store regionale forskelle. Hvor det i Midt- og Vestjylland kun er 49 pct. af de kommunalt ejede bygninger, der har et dårligt energimærke, er det i Hovedstadsområdet 71 pct. og på Bornholm 82 pct.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Dog er der også forskelle internt i landsdelene. I Midt- og Vestjylland er Struer Kommune den kommune i landet med færrest bygninger med dårligt energimærke, nemlig 23 pct., mens Holstebro Kommune med en andel på 71 pct. ligger på niveau med Hovedstadsområdet. Tilsvarende er den bedste kommune i Hovedstadsområdet, Vallensbæk, med en andel af dårlige energimærker på 54 pct. kun lidt ringere energimærket end Midt- og Vestjylland som helhed.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Hver fjerde kommunale bygning opvarmes med gas

Ikke kun bygningens kvalitet spiller en rolle for omkostningerne ved at opvarme bygningen. I en tid med høje priser på især gas kan der også være penge at spare ved at udfase gasfyr fra kommunalt ejede bygninger. I dag opvarmes 63 pct. af de kommunalt ejede bygninger i Danmark med fjernvarme, mens naturgas med 24 pct. er den næstmest almindelige opvarmningsform.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Også på opvarmningsformen er der store forskelle mellem de kommunale bygninger rundt om i landet. Nordsjælland, hvor der også er en høj forekomst af dårligt energimærkede bygninger, har den højeste andel af bygninger, der opvarmes med gas. 38 pct. af de kommunale bygninger i Nordsjælland opvarmes med gas, mens det i Nordjylland kun er 12 pct.

Kilde: Energistyrelsen for DI

12 danske kommuner ejer ingen bygninger opvarmet med naturgas. Fem af kommunerne er mindre ø-kommuner, mens Aarhus er den største. Forekomsten af gasopvarmede bygninger er generelt lavest i de jyske kommuner, men også i de to nordsjællandske kommuner Gribskov og Halsnæs er det mindre end hver tiende kommunale bygning, der opvarmes ved hjælp af gas. Også i København, på Frederiksberg og på den københavnske vestegn er forekomsten af gasopvarmede bygninger lille.

Kilde: Energistyrelsen for DI

Der er således stor forskel på, hvor langt fremme kommunerne er med energieffektivisering af bygningerne, og for mange kommuner er potentialet stort. En ny analyse fra KL1 viser da også, at omstillingen til grøn varme er det mest prioriterede af 15 indsatsområder i de danske kommuners klimastrategier, mens energieffektivisering af bygningsmassen er det fjerdemest prioriterede. Også blandt kommunerne ser der således ud til at være en vilje til at høste de potentielle gevinster ved energieffektivisering af den kommunale bygningsmasse.

Bilag: Kommunale bygninger i Danmark efter energimærke og opvarmningsform

 

Kommune/landsdel

Andel dårlige energimærker

Andel bygninger med gasfyr

Bygninger i alt

 

Antal

Pct.

Antal

Pct.

 

Hele landet

      17.969

64

         6.910

24

              28.269

Nordjylland

        2.053

63

            398

12

              3.273

Brønderslev

            89

58

                4

3

                 154

Frederikshavn

          150

64

              28

12

                 234

Hjørring

          269

62

              41

9

                 433

Jammerbugt

          126

69

              40

22

                 182

Læsø

            17

77

              -  

0

                   22

Mariagerfjord

          138

46

              85

28

                 302

Morsø

            98

64

              45

29

                 153

Rebild

            79

69

                7

6

                 114

Thisted

          186

70

              28

11

                 266

Vesthimmerlands

          215

65

              35

11

                 333

Aalborg

          686

64

              85

8

              1.080

Midt- og Vestjylland

        1.062

49

            287

13

              2.174

Herning

          183

53

              11

3

                 346

Holstebro

          134

71

                7

4

                 190

Ikast-Brande

            96

41

              22

9

                 235

Lemvig

            85

78

              -  

0

                 109

Ringkøbing-Skjern

            61

49

              16

13

                 124

Skive

            88

53

              25

15

                 167

Struer

            10

23

                8

18

                   44

Viborg

          405

42

            198

21

                 959

Østjylland

        2.385

58

            653

16

              4.115

Favrskov

          136

58

              33

14

                 233

Hedensted

            69

72

              59

61

                   96

Horsens

          270

62

            140

32

                 433

Norddjurs

          235

53

              -  

0

                 445

Odder

            75

59

              -  

0

                 128

Randers

          302

50

            204

34

                 600

Samsø

            13

93

              -  

0

                   14

Silkeborg

          267

48

            198

35

                 560

Skanderborg

          132

44

              19

6

                 299

Syddjurs

          135

46

              -  

0

                 295

Aarhus

          751

74

              -  

0

              1.012

Sydjylland

        2.412

64

            825

22

              3.744

Billund

            92

72

              15

12

                 127

Esbjerg

          373

69

              43

8

                 541

Fanø

            17

74

              -  

0

                   23

Fredericia

          152

61

                1

0

                 249

Haderslev

          224

68

            123

37

                 330

Kolding

          308

58

              79

15

                 532

Sønderborg

          262

82

            140

44

                 320

Tønder

          153

51

              55

18

                 298

Varde

          169

63

              58

22

                 268

Vejen

          108

55

              75

38

                 196

Vejle

          358

59

            152

25

                 610

Aabenraa

          196

78

              84

34

                 250

Fyn

        1.667

69

            585

24

              2.416

Assens

          157

68

              81

35

                 230

Faaborg-Midtfyn

          145

52

            118

42

                 280

Kerteminde

            83

55

              36

24

                 150

Langeland

            73

54

              -  

0

                 136

Middelfart

          135

73

              59

32

                 186

Nordfyns

            80

76

              58

55

                 105

Nyborg

          129

77

              65

39

                 168

Odense

          675

80

                8

1

                 844

Svendborg

          158

59

            160

59

                 270

Ærø

            32

68

              -  

0

                   47

Sjælland og Lolland-Falster

        3.545

62

         2.156

38

              5.729

Faxe

          113

69

              60

37

                 163

Greve

          170

70

            135

56

                 242

Guldborgsund

          241

59

                2

0

                 410

Holbæk

          427

74

            445

78

                 574

Kalundborg

          293

69

              50

12

                 427

Køge

          180

71

            138

54

                 255

Lejre

          297

56

            329

62

                 531

Lolland

          248

53

              -  

0

                 470

Næstved

          420

55

            307

40

                 761

Odsherred

          140

67

              44

21

                 208

Ringsted

            66

56

              26

22

                 118

Roskilde

          239

69

            121

35

                 344

Slagelse

          239

61

            161

41

                 389

Solrød

            50

55

              27

30

                   91

Sorø

            98

70

              76

54

                 141

Stevns

          146

78

            134

72

                 186

Vordingborg

          178

42

            101

24

                 419

Nordsjælland

        1.846

70

            995

38

              2.636

Allerød

          130

75

            121

70

                 173

Egedal

          153

60

            154

60

                 255

Fredensborg

          183

87

            138

65

                 211

Frederikssund

          159

60

            110

41

                 267

Furesø

          183

75

              94

38

                 245

Gribskov

          106

73

              12

8

                 145

Halsnæs

          120

62

              18

9

                 193

Helsingør

          302

72

            111

27

                 417

Hillerød

          251

61

              58

14

                 411

Hørsholm

            99

80

              68

55

                 123

Rudersdal

          160

82

            111

57

                 196

Hovedstadsområdet

        2.794

71

         1.011

26

              3.933

Albertslund

          132

87

              11

7

                 151

Ballerup

          109

77

              81

57

                 141

Brøndby

          150

70

              17

8

                 214

Dragør

            68

76

              75

84

                   89

Frederiksberg

          147

71

                2

1

                 206

Gentofte

          353

76

            111

24

                 462

Gladsaxe

          154

68

            114

51

                 225

Glostrup

            59

75

              44

56

                   79

Herlev

            45

76

              24

41

                   59

Hvidovre

          109

73

              26

17

                 149

Høje-Taastrup

          133

59

              29

13

                 227

Ishøj

            67

56

              36

30

                 120

København

          696

67

                1

0

              1.038

Lyngby-Taarbæk

          246

79

            239

76

                 313

Rødovre

            98

86

              30

26

                 114

Tårnby

          178

70

            156

61

                 254

Vallensbæk

            50

54

              15

16

                   92

Bornholm

          205

82

              -  

0

                 249

Bornholm

          205

82

              -  

0

                 249

 


 

Fodnoter

  1. KL: Kommunernes klimabarometer, 2022

Relateret indhold