Analyser

SMV’ernes syn på den lokale erhvervsvenlighed halter stadig efter de større virksomheders

Seks ud af ti små og mellemstore virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden i deres kommune. For de større virksomheder gælder det dog syv ud af ti. De mest tilfredse SMV’er findes blandt fremstillingsvirksomheder samt i Syd- og Vestjylland.

I DI’s årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed er virksomhederne hvert år blevet spurgt til, hvor tilfredse de alt i alt er med erhvervsvenligheden i den kommune, hvor de er beliggende. De seneste ti år har SMV’erne konsekvent været mindre tilfredse med erhvervsvenligheden end de store virksomheder. Det er også tilfældet i dette års undersøgelse.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2010-2022

I 2021 var forskellen på de store virksomheder og SMV’erne på det højeste niveau nogensinde, men i 2022 mindskes forskellen. Det skyldes dels en lille fremgang i SMV’ernes tilfredshed samtidig med, at tilfredsheden blandt de store virksomheder er aftaget en anelse i forhold til sidste år. Hvor det i 2021 var 57 pct. af alle SMV’er, der erklærede sig tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed, er andelen i år 59 pct. Omvendt er andelen af store virk-somheder, der er tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed, faldet fra 74 til 71 pct. i samme periode.

Selvom forskellen mellem SMV’ernes og de store virksomheders tilfredshed er aftaget siden 2021, halter tilfredsheden i SMV’er stadig et stykke efter de store virksomheder – og forskellen har været nogenlunde konstant de seneste mange år. Selv om kommunerne har formået at hæve virksomhedernes tilfredshed med erhvervs-venligheden, er der således stadig de fleste steder i landet potentiale for endnu højere erhvervsvenlighed ved at prioritere en bedre service til de små og mellemstore virksomheder.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Den lille fremgang i tilfredsheden blandt SMV’erne fra 2021 til 2022 dækker over, at alle størrelsesgrupper af SMV’erne er blevet mere tilfredse med kommunen. Der er fortsat en nogenlunde lige linje fra størrelse til tilfredsheden med kommunen. Blandt de største SMV’er med 51 til 100 ansatte er 66 pct. tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. I mellemgruppen med 11 til 50 ansatte er det 62 pct. Og blandt de helt små SMV’er med 10 ansatte eller færre er det bare 55 pct., som er tilfredse med kommunen.

Anm.: Bornholm er udeladt på grund af for få svar fra store virksomheder.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

På tværs af landet er der stor forskel på, hvor høj tilfredsheden med kommunen er blandt SMV’erne. Kommunerne i Vest- og Sydjylland klarer sig betydeligt bedre end resten af landet, når man ser på tilfredsheden blandt SMV’erne. Nordjylland er samlet den landsdel, hvor andelen af tilfredse virksomheder er tredjehøjest, og samtidig er forskellen på tilfredsheden mellem de store virksomheder og SMV’erne kun på godt ét procentpoint. De nordjyske kommuner formår dermed at løfte erhvervsvenligheden på en måde, der kommer både SMV’er og store virksomheder til gode.

Anm.: Enkelte kommuner er udeladt grundet for få svar.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Den kommune i landet, hvor SMV’erne overordnet er mest tilfredse med erhvervsvenligheden, skal også findes i den nordjyske landsdel. I Morsø Kommune, som i år vinder andenpladsen i DI’s samlede undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed1, erklærede 85 pct. af SMV’erne sig tilfredse med deres kommune. I 2021 var andelen 73 pct. Det er således især en stigende tilfredshed blandt SMV’erne, der har bragt limfjordsøen op på den samlede rangliste. SMV’erne på Mors er især tilfredse med dialogen med kommunen samt kommunens indsats på uddannelsesområdet og det digitale område. Årets samlede vinderkommune, Vejen, følger dog tæt efter Morsø: 84 pct. af SMV’erne i Vejen Kommune erklærer sig tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed.

Kilde: DI Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Ligesom der i de mest SMV-venlige egne af landet er forholdsvis stor forskel på tilfredsheden blandt SMV’er og store virksomheder, findes de største forskelle i tilfredsheden i SMV’er og store virksomheder også i de brancher, hvor SMV-tilfredsheden generelt er høj.

Anm.: En række mindre brancher er udeladt grundet for få svar blandt de store virksomheder

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Blandt fremstillingsvirksomhederne er to ud af tre SMV’er på tværs af landet tilfredse med deres kommune, mens det gælder mere end fire ud af fem store virksomheder. Noget mindre er forskellen blandt bygge- og anlægsvirksomheder, hvor tilfredsheden til gengæld generelt er lavere: 58 pct. af bygge- og anlægs-SMV’erne og 62 pct. af de store bygge- og anlægsvirksomheder er tilfredse med deres kommunes erhvervsvenlighed. De mindst tilfredse SMV’er findes i servicebranchen, hvor kun godt halvdelen er tilfredse med deres kommune.

Kilde: DI, Lokal Erhvervsvenlighed 2022

Blandt de ni øvrige områder, kommunerne måles på i DI’s undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed, er det indenfor Information og dialog med kommunen, at forskellen på SMV’er og store virksomheder er tydeligst. Kun godt fire ud af ti SMV’er er tilfredse med den dialog, de oplever med kommunalpolitikerne, mens det gælder næsten to tredjedele af de store virksomheder. Et oplagt område for kommunerne at sætte ind for at forbedre erhvervsvenligheden for SMV’erne er således at fokusere på, at også de mindste virksomheder kan få de kommunale politikere og embedsmænd i tale.

Sådan har vi gjort

I DI’s årlige undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed har vi hvert år siden 2010 stillet virksomhederne spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed?” Spørgsmålet tæller fem pct. af den samlede rangliste, der tæller virksomheder i alle størrelsesgrupper, men giver en god indikation af kommunens overordnede erhvervsvenlighed.

Virksomhederne kan svare Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds eller Meget utilfreds. Virksomhederne har også mulighed for at svare Ved ikke. I så fald indgår deres svar ikke i bedømmelsen af det pågældende spørgsmål.

SMV’er er i denne analyse defineret som virksomheder, der angiver at have under 100 ansatte i den kommune, hvor de ligger. SMV’er kan således godt dække over virksomheder med over 100 ansatte fordelt på filialer over flere kommuner.

Kort om Lokal Erhvervsvenlighed 2022

DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed, er Danmarks største undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner. Det er 13. år i træk, at DI laver undersøgelsen. 7.948 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andet produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har besvaret undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 295.000 arbejdspladser, hvilket svarer til 15 pct. af den private beskæftigelse. Respondenterne består af DI-medlemmer og ikke-medlemmer inden for hver branche. 7.389 af de deltagende virksomheder er SMV’er, og de deltagende SMV’er repræsenterer tilsammen 133.000 arbejdspladser.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Denne analyse er baseret på virksomhedernes vurdering af kommunernes overordnede erhvervsvenlighed.

Bedømmelse af kommunerne

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt i undersøgelsen. Ærø, Langeland, Fanø, Læsø og Samsø bedømmes ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar fra virksomheder i disse kommuner. Der indhentes dog svar fra virksomheder på Langeland, Samsø og Ærø som led i dialogen med kommunerne, og disse svar indgår også i denne analyse.

Bilagstabel: Tilfredshed på tværs af landsdele og virksomhedsstørrelse

Andel af virksomhederne, som er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed

Kommune - landsdel

SMV'er

Store

Alle

Hele landet

58,7

71,0

59,5

Landsdel Nordjylland

65,3

66,7

65,4

Brønderslev

72,5

 

73,6

Frederikshavn

69,1

 

71,4

Hjørring

67,8

 

69,5

Jammerbugt

69,1

 

67,2

Mariagerfjord

62,1

 

60,7

Morsø

84,6

 

86,4

Rebild

71,7

 

71,4

Thisted

68,2

 

70,3

Vesthimmerlands

61,1

 

65,6

Aalborg

54,1

 

51,2

Landsdel Vestjylland

70,3

88,2

71,2

Herning

83,3

 

83,9

Holstebro

52,4

 

53,9

Ikast-Brande

83,3

 

84,4

Lemvig

77,8

 

78,4

Ringkøbing-Skjern

68,8

 

69,5

Skive

71,4

 

70,9

Struer

51,3

 

52,5

Viborg

63,0

 

64,4

Landsdel Østjylland

58,1

65,8

58,6

Favrskov

62,3

 

63,4

Hedensted

72,9

 

71,4

Horsens

63,3

 

65,3

Norddjurs

58,3

 

56,9

Odder

76,1

 

77,1

Randers

50,0

 

50,4

Silkeborg

69,2

 

69,6

Skanderborg

65,4

 

67,8

Syddjurs

50,0

 

53,7

Aarhus

47,7

 

47,7

Landsdel Sydjylland

68,8

83,2

70,1

Billund

64,6

 

67,3

Esbjerg

76,1

 

77,2

Fredericia

65,2

 

68,8

Haderslev

72,0

 

73,6

Kolding

66,1

 

66,7

Sønderborg

67,5

 

67,4

Tønder

70,4

 

71,4

Varde

68,1

 

70,7

Vejen

83,8

 

85,2

Vejle

63,0

 

63,5

Aabenraa

55,8

 

56,8

Landsdel Fyn

59,5

84,2

61,1

Assens

71,7

 

73,4

Faaborg-Midtfyn

62,3

 

63,4

Kerteminde

29,7

 

33,3

Middelfart

74,2

 

75,8

Nordfyns

77,5

 

78,0

Nyborg

51,3

 

52,4

Odense

52,3

 

54,9

Svendborg

59,2

 

60,3

Landsdel Byen København

40,3

40,0

40,2

Dragør

34,8

 

34,8

Frederiksberg

58,5

 

60,3

København

39,2

 

38,2

Tårnby

24,4

 

30,0

Landsdel Københavns omegn

57,8

64,1

58,3

Albertslund

59,0

 

59,4

Ballerup

70,1

 

71,8

Brøndby

53,7

 

56,0

Gentofte

65,4

 

65,4

Gladsaxe

60,5

 

63,2

Glostrup

48,7

 

46,5

Herlev

56,3

 

56,9

Hvidovre

54,9

 

54,1

Høje-Taastrup

68,1

 

67,1

Ishøj

55,0

 

54,8

Lyngby-Taarbæk

48,3

 

49,2

Rødovre

40,0

 

38,1

Vallensbæk

68,2

 

66,7

Landsdel Nordsjælland

46,7

64,5

47,5

Allerød

44,7

 

46,9

Egedal

61,4

 

63,8

Fredensborg

32,5

 

35,7

Frederikssund

50,7

 

50,7

Furesø

67,9

 

69,6

Gribskov

33,3

 

32,8

Halsnæs

47,1

 

47,1

Helsingør

42,0

 

42,7

Hillerød

37,1

 

37,7

Hørsholm

63,0

 

60,0

Rudersdal

46,3

 

47,1

Landsdel Østsjælland

52,9

50,0

52,8

Greve

55,7

 

55,4

Køge

58,0

 

56,8

Lejre

53,7

 

53,7

Roskilde

42,9

 

43,8

Solrød

59,5

 

59,5

Landsdel Vest- og Sydsjælland

55,3

83,8

56,7

Faxe

64,2

 

64,2

Guldborgsund

55,0

 

56,9

Holbæk

53,8

 

53,7

Kalundborg

72,9

 

73,8

Lolland

40,6

 

43,1

Næstved

58,0

 

59,1

Odsherred

34,3

 

37,8

Ringsted

72,9

 

74,0

Slagelse

51,3

 

53,5

Sorø

57,5

 

61,4

Stevns

41,9

 

41,9

Vordingborg

56,9

 

56,9

Landsdel Bornholm

37,5

 

37,3

Bornholm

37,5

 

37,3


 

Fodnoter

  1. Hele undersøgelsen kan læses på di.dk/le

Relateret indhold