Analyser

Virksomheder i fuld gang med grøn omstilling mangler 10.000 medarbejdere

Mere end hver tredje virksomhede har ændret strategi mod øget grøn omstilling som følge af de internationale konflikter i 2022. De er dog ramt af mangel på medar-bejdere og kunne have ansat 10.000 flere her og nu, hvis rekrutteringssituationen havde været lettere.

2022 har været præget af store internationale konflikter, som også har påvirket mange virksomheder. I DI’s virksomhedspanel for september er virksomhederne blevet spurgt, om de har eller vil ændre strategi som følge af de store internationale konflikter i 2022 (krigen i Ukraine, isolering af Rusland og spændinger omkring Taiwan). Der er hele 36 pct., som her har angivet, at de har ændret strategi i form af øget grøn omstilling.

Foto: Kilde: DI's virksomhedspanel september 2022

I samme undersøgelse er virksomhederne også blevet spurgt, om de har haft forgæves rekrutteringer i løbet af de seneste tre måneder. Blandt virksomheder med rekrutteringsbehov, som har ændret strategi i retning af øget grønomstilling, er der 44 pct. som har oplevet forgæves rekrutteringer. De er også blevet bedt om at angive, hvor mange flere medarbejdere, de kunne have været, hvis de havde kunnet rekruttere de manglende medarbejdere. Opvejet til hele det private arbejdsmarked viser deres svar, at virksomheder, der har ændret strategi mod øget grøn omstilling. kunne have været 10.000 flere medarbejdere. Heraf står bygge og anlæg og videnservice for henholdsvis 4.000 og 2.000.

Virksomhederne, der ikke har ændret strategi i retning af grøn omstilling som følge af de store internationale konflikter, havde også i vidt omfang oplevet forgæves rekrutteringer med en andel på 46 pct. blandt dem, der havde rekrutteringsbehov. De kunne tilsvarende have været 11.000 medarbejdere flere, hvis medarbejderne havde kunnet rekrutteres. På hele det private arbejdsmarked kunne der altså ifølge undersøgelsen i alt have været 21.000 flere medarbejdere. Selv om virksomhederne, der har ændret strategi i retning af grøn omstilling, kun udgør lidt over en tredjedel af alle virksomheder, så er deres andel af de flere medarbejdere, der kunne have været ansat, næsten halvdelen. Det afspejler blandt andet, at det i højere grad er større virksomheder, som har ændret strategi mod grøn omstilling.

En stor del af den medarbejdermangel, virksomhederne lider under, rammer altså virksomheder, der arbejder aktivt med den grønne omstilling lige nu. Det er naturligvis hæmmende for den grønne omstilling, hvis manglen på medarbejdere medfører, at der er grønne projekter, der må udsættes, fordi medarbejderne ikke kan skaffes. I et vist omfang må det desværre formodes at være tilfældet med de aktuelle problemer med medarbejdermangel, der har præget det danske arbejdsmarked det seneste år.

Relateret indhold