Analyser

Offentligt ansatte: Mindre bureaukrati kan frigøre op mod 45.000 årsværk

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 1.000 offentligt ansatte kan mindre bureaukrati frigøre knap 30 minutters ekstra arbejdstid hver dag. Omregnet til årsniveau svarer til knap 45.000 årsværk. Befolkningen ser desuden effektiviseringer som et bedre værktøj til at skabe højere kvalitet i den offentlige sektor end at bruge flere penge.

Flere penge og flere offentligt ansatte er ikke nødvendigvis den bedste måde at skabe højere kvalitet i den offentlige sektor eller frigøre arbejdstid til andre opgaver. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mere end 1.000 offentligt ansatte er der mange indsatsområder, som kan frigøre tid til andre arbejdsopgaver. Inden for syv konkrete indsatsområder vurderer de offentligt ansatte, at der kan frigøres mellem 15 og 29 minutter af deres daglige arbejdstid ved f.eks. større digitalisering eller mindre bureaukrati. Omregnet til årsværk vil potentialet svare til 22.000-45.000 årsværk. Indsatsområderne er på visse områder overlappende og effekterne kan derfor ikke nødvendigvis lægges sammen.

Anm.: Besvarelserne er baseret på 1.023 respondenter. På visse områder er indsatsområderne overlappende og effekterne kan derfor ikke nødvendigvis lægges sammen.

Kilde: Wilke og DI beregninger. Se bilag for yderligere information.

Ser man på tværs af arbejdsområder er det især tydeligt, at bureaukrati fylder meget alle steder i den offentlige sektor. På tværs af arbejdsområder vurderer de offentligt ansatte, at mindre bureaukrati kan frigøre mellem 26 og 36 minutter per arbejdsdag. Inden for de store velfærdsområder, såsom sundhed, undervisning og ældrepleje vurderer de ansatte, at mindre bureaukrati vil kunne frigøre omkring en halv times ekstra arbejdstid hver dag.

Anm.: Besvarelserne er baseret på 1.023 respondenter. Der er set bort fra arbejdsområder med under 50 observationer.

Kilde: Wilke og DI beregninger. Se bilag for yderligere information.

I en tid med mangel på arbejdskraft er det særligt vigtigt, at der er stort fokus på at frigøre arbejdstid til kerneopgaven. Her er det centralt at have fokus på regelforenkling, sanering af tilsyn og mindske unødig dokumentation og kontrol. Derudover skal digitale værktøjer og kunstig intelligens i langt højere grad anvendes til administrativt arbejde, hvilket kan nedbringe bureaukratiet på tværs af den offentlige sektor. Udover at bureaukrati tager tid væk fra kerneopgaven påvirker det også de offentligt ansattes arbejdsglæde og motivation.

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at der blandt alle danskere er en anerkendelse af, at der er store potentialer for at skabe bedre kvalitet i den offentlige sektor inden for de eksisterende rammer. F.eks. er der relativt flere, som mener, at effektiviseringer er et bedre værktøj til at skabe højere kvalitet i den offentlige sektor end ved at tilføre flere penge.

Anm.: Besvarelserne er baseret på 4.600 respondenter.

Kilde: Wilke og DI beregninger. Se bilag for yderligere informatioln.

Fakta om befolkningsundersøgelsen

Dataindsamlingsperiode:​

Interviewene er gennemført i uge 40-42, 2023​

Målgruppe:

Danskere, 18 år+​

Dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført som onlineinterview i Wilkes Webpanel (CAWI)​

Stikprøve​

Planlagt stikprøve: 1.000 offentligt ansatte. I alt 4-5.000 respondenter. Opnået stikprøve: 1.023 offentligt ansatte + 3.577 danskere. Svarende til 4.600 respondenter. I alt er 16.592 personer inviteret til at deltage i undersøgelsen. 5.782 har åbnet og startet undersøgelsen, mens 4.600 har gennemført den.

Vejning af data ​

Data er vejet på køn, alder (grupperet) og region, så disse er nationalt repræsentative.

Kilde: Wilke

Relateret indhold