Analyser

6.500 virksomheder har talt: Inflation, geopolitik og pengepolitik er de største usikkerheder i år

Virksomheder i hele verden træffer hver dag beslutninger i en verden præget af stor usikkerhed. Usikkerhed om inflation, geopolitik og udviklingen i pengepolitikken fylder mest. Det viser en gennemgang af de seneste konferencekald fra mere end 6.500 virksomheder verden over.

De sidste tre år har der været rigeligt med usikkerheder at forholde sig til. Den ene uforudsete begivenhed efter den anden har påvirket dagligdagen. Usikkerheden er steget, og det har gjort det svært for virksomheder at planlægge langt frem i tid.

I denne analyse ser vi nærmere på de bagvedliggende årsager til usikkerheden. Ved at analysere de seneste konferencekald (topledelsens præsentation for investorer) fra mere end 6.500 børsnoterede virksomheder over hele verden kan vi svare på spørgsmålet: Hvad er den væsentligste årsag til usikkerhed lige nu?

Anm.: Antal risikorelaterede sætninger om et tema divideret med antal risikorelaterede sætninger i alt relateret til alle seks temaer.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra NL Analytics Inc.

I konferencekaldene præsenterer virksomhedens øverste ledelse (typisk CEO og CFO) det seneste regnskab for investorerne og udtaler sig om de vigtigste tendenser, virksomheden er opmærksom på det kommende kvartal. Vi identificerer alle sætninger, der omtaler en usikkerhed eller risiko og samtidig indeholder relevante ord knyttet til seks udvalgte temaer: Pandemi, inflation, geopolitik, pengepolitik, forsyningskæder og recession.

Blandt børsnoterede virksomheder i Danmark, Europa og Nord-amerika er den største usikkerhed lige nu inflation. Knap halvdelen af alle sætninger i de seneste danske konferencekald, der handler om risici eller usikkerhed ift. de seks udvalgte temaer, handler om inflation. En høj og ustabil inflationen, som vi oplever nu, skaber usikkerhed omkring virksomhedernes fremtidige produktionsomkostninger og indtjening. Da den nuværende høje inflation er et globalt fænomen, ser man en stigende omtale af inflation i alle lande – men omtalen er steget mest hos danske virksomheder.

Anm.: Figuren viser det gennemsnitlige antal sætninger, der nævner inflation på de seneste fire kvartalsvise konferencekald for børsnoterede virksomheder.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data NL Analytics Inc.

Den næststørste usikkerhed for de børsnoterede danske virksomheder er den geopolitiske udvikling. Det afspejler, at mange store danske virksomheder er globale og har mange aktiviteter i udlandet. Krigen i Ukraine og de vestlige sanktioner mod Rusland har bragt internationale konflikter højt på dagsordenen i mange direktionslokaler. Dertil har en tiltagende rivalisering mellem Kina og USA – især på baggrund af spændinger omkring Taiwan – øget opmærksomheden på geopolitiske spændinger i Asien.

For de øvrige europæiske og nordamerikanske virksomheder er det pengepolitik og udviklingen i renteniveauet, der er den næststørste usikkerhed. Verdens centralbanker har hævet renterne markant det seneste år og har meddelt, at de fortsat vil hæve renterne. Det store spørgsmål er, hvor langt renterne skal op og hvor længe de bliver på et højere niveau end det, vi har været vant til de sidste ti år. Det skaber usikkerhed omkring finansieringsomkostninger, investe-ringsbeslutninger og ikke mindst den økonomiske vækst.

Kilde: Macrobond

Et hurtigt omskifteligt usikkerhedsbillede

For tre år siden var den helt store usikkerhed pandemien. Nu er usikkerheden omkring pandemien behersket og nye usikkerheder fylder. I figuren nedenfor viser vi fordelingen af usikkerheder over tid hos børsnoterede virksomheder i hele verden.

*Antal risikorelaterede sætninger om et tema divideret med antal risikorelaterede sætninger i alt.

Kilde: DI-beregninger ud fra data fra NL Analytics Inc.

De seneste år har været præget af en hurtig fremkomst af flere usikkerheder inden for samme år. I 2022 skulle virksomhederne håndtere mange forskellige usikkerheder på samme tid. Konsekvensen af højere usikkerhed kan være mindre økonomisk vækst, da usikkerheden får virksomheder til at være mere tilbageholdende med investeringer, og forbrugerne bliver mere tilbageholdende med at købe nye varer og tjenester. Dette underbygges også af svar fra DI’s Virksomhedspanel, som viser, at 60 pct. af virksomhederne i Danmark ser usikkerhed som den største eksterne vækstbarriere i 2023.1

Eksempler på omtale af risici og usikkerhed i 1. kvt. 2023

 

Virksomhed

Sætning i seneste konferencekald

Tema

Nilfisk Holding A/S

It depends on how inflation will evolve, which is one of the uncertainties and the macro environment.

Inflation

Nikon Corp.

Over the next fiscal year, there are risk factors such as concerns about economic recession, the impact of inflation and the reduced effect of the yen's depreciation as well as uncertainty in the FPD panel market.

Inflation

Dixie Group Inc

As we enter 2023, the uncertainty in the economy, largely due to inflation and higher interest rates, leads us to believe our markets will not show growth this year.

Pengepolitik

Stellar Bancorp Inc.

The end of this interest rate cycle remains unclear, but we will be vigilant as to the effects on our customers and our operating economic environment.

Pengepolitik

Broedrene Hartmann A/S

We anticipate a continued challenging macroeconomic environment with low visibility and geopolitical uncertainty and that prices of recycled paper and energy will remain high and volatile.

Geopolitik

Pandora A/S

As you all know, the year was marked by heightened macroeconomic and geopolitical uncertainty and, of course, as well as the ongoing COVID-19 situation in China.

Geopolitik

Sådan har vi gjort

Analysen er baseret på data fra NL Analytics Inc., som indsamler transskriberede konferencekald på engelsk fra børsnoterede selskaber i hele verden. Seneste observation er 1. kvartal 2023.

Der indgår over 6.500 virksomheder i analysen, som tilsammen producerer omkring 2.600.000 sætningers konferencekald per kvartal.

Vi identificerer sætninger, der omtaler et tema ved at søge efter et eller flere ord, der beskriver temaet. Hvis en sætning indeholder ordet, siger vi, den handler om temaet. Tabellen herunder viser hvilke ord, der indgår i søgningen for hvert tema (bøjninger af ordene indgår også i søgningen):

Tema

Ord, der indgår i søgningen

Pandemi

corona virus, coronavirus, covid, covid19, ncov, covid-19, sarscov, Omicron, Delta Variant, SARS, H1N1, pandemic, Ebola, Zika, MERS, severe acute respiratory syndrome, merscov, middle east respiratory syndrome, swine flu, bird flu, avian flu

Inflation

inflation, price pressure, higher og cost, higher og price, increase og cost, increase og price, cost pressure, inflationary

Geopolitik

geopolitics, civil war, terror, ((war eller invasion) og (Ukraine eller Syria eller Afghanistan eller Eastern Europe eller Russia eller Myanmar eller Ethiopia eller Colombia eller Venezuela eller Somalia eller Somali eller Nigeria eller Congo eller Iraq eller Yemen eller Sudan eller Mexico))

Pengepolitik

ECB, Central Bank, Fed, interest rate, monetary policy, FOMC, Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of China, Bank of France, Swiss National Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Italy, Bank of England, Bank of Spain

Forsyningskæder

global chain, logistic chain, logistical chain, sub-supplier, supplier, supply chain, supply logistic, supply network, supply technology, value chain

Recession

recession, downturn, economic crisis, financial crisis, banking crisis, debt crisis

 

Vi har udvalgt ordene med hjælp fra NL Analytics Inc.’s ”Keyword Tool”. Tilfældigt udvalgte sætninger er manuelt blevet læst og tjekket for at sikre, at ordene korrekt indgår i den sammenhæng, vi er interesserede (fx omtale af pandemi).

Vi analyserer alle sætninger for at se, om de indeholder en beskrivelse af usikkerhed eller risiko. Konkret kigger vi på sætninger, der både omtaler et af ovenstående temaer og indeholder synonymer for risiko (risk) eller usikkerhed (uncertainty), jf. Oxford Dictionary bortset fra ordene ”question” og ”venture”.

Data og metode er yderligere beskrevet i artiklen “Firm-level political risk: Measurement and effects” af Tarek Hassan, Stephan Hollander, Laurence van Lent og Ahmed Tahoun (The Quarterly Journal of Economics 134 (4))


 

Fodnoter

  1. Se DI-analysen "Usikkerhed er den helt store vækstbarriere i 2023" fra december 2022

Relateret indhold