Analyser

Virksomheder påtager sig ofte risikoen ved handel i fremmed valuta

Virksomheder kan have en stor risiko ved at handle i fremmede valutaer. Mange vælger selv at bære risikoen ved handler i euro, mens risikovilligheden er lidt lavere ved andre valutaer. Virksomheder bør overveje, hvordan de vil håndtere risikoen ved handel i fremmed valuta.

Valutakurserne svinger op og ned. Udsvingene medfører en betydelig risiko for virksomheder, der handler fremmed valuta. Har en virksomhed bestilt et stort parti varer i USA, kan det ende med at blive meget dyrere, hvis dollaren pludseligt stiger meget i værdi – og vice versa. Virksomhederne kan vælge at løbe risikoen selv, eller tage sine forholdsregler for at minimere risikoen.

Anm.: Der har været mulighed for andre svarmuligheder "holde indtægter og udgifter i samme valuta", "aftaler beløb i danske kroner" og "korte betalingsfrister"

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 547 svar i marts 2023

Alene i det seneste år har mange valutaer haft et udsving på mere end 10 procent. Der er stor forskel på, hvad virksomhederne gør for at minimere den risiko, der kan ændre en profitabel ordre til en underskudsforretning.

Virksomhederne bærer hovedparten af risikoen selv ved handler i euro, og kun ganske få betaler for at få afdækket risikoen. Ved handler i norske og svenske kroner er der også en stor del af virksomhederne, som selv påtager sig risikoen. Andelen af virksomheder, der bærer risikoen selv, falder ved handler i britiske pund og amerikanske dollars, og her er der en større andel, der bruger
eksterne til at afdække risikoen.

På tværs af alle de nævnte valutaer gælder det, at en forholdsvis stor andel af virksomhederne selv bærer valutarisikoen. Fast kurs, små ordrestørrelser og korte betalingsfrister kan få virksomhederne til at bære risikoen selv, da den forventede omkostning ved udsving i valutakurserne typisk vil være forholdsvis begrænset. Afdækning af risikoen har selvfølgelig også en pris, som skal vurderes i forhold til risikoen.

Anm.: Det har været muligt at sætte flere krydser.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 547 besvarelser i marts 2023.

Udover at afdække risikoen via sit pengeinstitut er der en del virksomheder, der forsøger at holde indtægter og udgifter i samme valuta. Dette gælder især i forhold til USA og Asien. Der er også en del virksomheder, der aftaler beløbet på ordrer i danske kroner, og på den måde skubbes valutarisikoen over på modparten.

Ved at aftale korte betalingsfrister minimeres den periode, som valutaen kan svinge over, hvilket alt andet lige også er mindre risikofyldt.

Virksomheder med handler i fremmed valuta bør overveje, hvordan de håndterer risikoen ved forskellige valutaer.

Håndtering af risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomhedernes bør have følgende overvejelser i forbindelse med handel i fremmed valuta:

-        Sårbarhed

Har virksomheden indtægter og udgifter i fremmed valuta? Hvor meget kan udsving i valutakurserne påvirke virksomhedens bundlinje? Har virksomheden både store indtægter og udgifter i samme valuta er virksomheden mindre sårbar, da risikoen neutraliseres af udsving på både udgifts- og indtægtssiden.

 

-        Risikovillighed

Hvor stor risiko er virksomheden villig til at påtage sig? I nogle tilfælde kan risikoen være så begrænset, at virksomheden er villig til at påtage sig hele risikoen. Dette kan eksempelvis være tilfældet med handler i meget stabile valutaer eller med meget korte betalingsfrister. I andre tilfælde kan der være en så stor risiko, at udsving tydeligt vil kunne ses på bundlinjen. Dette kan eksempelvis være ved store handler i ustabile valutaer med lange betalingsfrister.

 

-        Valutaafdækning

Hvilke muligheder har virksomheden for at afdække risikoen for udsving i valutakursen. Kan virksomheden aftale afregningen i danske kroner eller euro overføres valutarisikoen på kunden, hvilket dog ikke skaber de bedste kunderelationer. Aftales korte betalingsfristerne minimeres perioden hvor valutakursen kan svinge, men det giver samtidig kunden dårligere betalingsbetingelser. Ved at producere lokalt på store vigtige markeder holdes mange indtægter og udgifter i samme valuta. Alternativt kan virksomheden betale andre for at afdække valutarisikoen på virksomhedens store handler.

Mange virksomheder har handler i fremmed valuta

Lidt mere end seks ud af ti virksomheder har indtægter og/eller udgifter i fremmed valuta. Handel i fremmed valuta er især udbredt inden for fremstilling og handel. De store virksomheder har ikke overraskende også en større tilbøjelighed til at have indtægter og udgifter i fremmed valuta.
 
Stort set alle virksomheder med indtægter og udgifter i fremmed valuta har handler i euro. Amerikanske dollars er den næstmest anvendte valuta. Derefter kommer handler i svenske og norske kroner. Andelen af virksomheder, som angiver de har handler i dollars, er stor i forhold til virksomheder med eksport til USA. Den amerikanske dollar er en stor handelsvaluta på globalt plan. Dollaren kan også bruges til handler med andre lande end USA samt inden for handel med råvarer.

 

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 547 svar i marts 2023

Store udsving på valutamarkedet

Valutakurser går op og ned. Og udsvingene i valutakurserne påvirker virksomhedernes indtægter og udgifter i fremmed valuta. Selv om virksomheden har aftalt en fast pris i eksempelvis amerikanske dollars for et parti varer, så kan den endelige afregning ændres, hvis valutakursen stiger eller falder i værdi.

Den danske krone holdes i en fast kurs over for euroen, men alle andre valutaer svinger i værdi. Bortset fra euro, så har det seneste år budt på store udsving i alle de 20 valutaer, som vi har størst samhandel inden for.

Anm.: Valutaer fra Danmarks 20 største samhandelspartnere, som dækker 88 pct. af dansk samhandel med udlandet.

Kilde: Danmarks Statistik

Ud over euroen er der kun fire valutaer (blandt de 20 mest handlede), der er svinget mindre end ti procent over det seneste år. Tyrkiske lira er svinget næsten 40 procent fra minimum til maksimum over det seneste år.

Kilde: Macrobond

Virksomhederne løber meget ofte risikoen selv ved handler i svenske og norske kroner, men det er også valutaer, der har svinget en del i værdi over det seneste år. Grunden til, at virksomhederne i stor stil selv løber risikoen ved handel med Sverige og Norge, kan være, at der er tale om mange mindre ordrer, mens eksporten til USA i højere grad er præget af meget store ordrer.

Den seneste tid har budt på turbulens på de finansielle markeder som følge af høj inflation, rentestigninger og uroen på bankmarkedet.

Relateret indhold