Analyser

Virksomhederne har snuden i sporet og arbejder med deres klimaaftryk

Både små og store virksomheder arbejder med at reducere deres CO2-aftryk, og er dermed med til at sikre vejen til et klimaneutralt Danmark. Men samtidig er det ikke helt klart for en del af virksomhederne, hvor meget de reelt kan reducere, og flere virksomheder mangler indsigt om deres udledninger.

Næsten tre ud af fire virksomheder arbejder med at nedbringe deres CO2 aftryk. Det svarer virksomheder i en ny rundspørge i DI’s Virksomhedspanel. I lyset af at Danmark har et mål om at reducere CO2-udledningen med 50-54 pct. i 2025 og med 70 pct. i 2030 er det stærkt at se virksomhedernes bidrag hertil. Samtidig viser analysen at lidt over halvdelen af virksomhed er i gang med eller udarbejder klimaregnskab. Resultatet illustrerer at mange virksomhederne allerede er godt på vej mod at kunne redegøre for deres klimaaftryk. Men undersøgelsen viser også, at en stor del af virksomhederne ikke ved hvordan de kan komme i gang, ikke finder en opgørelse relevant eller ved ikke om virksomheden arbejder med opgørelse af klimaaftrykket. Denne store gruppe skal hjælpes yderligere på vej med rådgivning, som kan hjælpe virksomhederne med at beregne egne CO2-udledninger og sætte reduktionsmål.

Læs mere i analysen, som kan downloades ude til højre på siden.

Relateret indhold