Analyser

Danmark skal med i rumkapløbet

Rumfarten er et vigtigt område for det danske samfund og danske virksomheder, som gennem rumprojekter udvikler den nyeste teknologi til en bred vifte af nye produkter og services. Dog ligger Danmarks bidrag per indbygger til Den Europæiske Rumorganisation ESA på et markant lavere niveau end i mange af vores nabolande.

En stor del af rumfart drejer sig om at skabe et bedre liv her på jorden. Det drejer sig f.eks. om at sikre rent drikkevand, klima- og miljøovervågning, bedre navigation og logistik, kommunikation, vedligeholdelse af bygninger og veje og meget mere. I den seneste tid er rumfarten også kommet højere på den sikkerhedspolitiske dagsorden.

imageukzqm.png

 

For at danske universiteter og virksomheder kan være med i udbudskonkurrencen om et af ESA’s mange udviklingsprojekter, skal Danmark være med til at finansiere projektet. Ellers kan danske virksomheder ikke være med til at udvikle de nye teknologier, produkter og services, som følger af rumprojektet.

I 2023 bidrager Danmark med 45 kr. per indbygger til ESA’s budget. Dette er i runde tal kun det halve af niveauet i vores nabolande. Sverige bidrager med 60 kr. per indbygger (33 pct. mere end Danmark), Tyskland bidrager med 94 kr. per indbygger (109 pct. mere), mens Norge er oppe på 104 kr. per indbygger (131 pct. mere). 

ESA’s opgørelse over budgettet for 2023 er lavet, før Danmark i 2023 øgede sit bidrag med et ekstrabeløb på 78,2 mio. kr. til  ESA’s treårige budget for 2023 til 2025. Der er tale om et engangsbeløb og ikke en vedvarende stigning i det danske bidrag til ESA’s budget. Dette bringer det danske bidrag til ESA op på 49 kr. per indbygger, hvilket fortsat ligger under niveauet i både Sverige, Tyskland og Norge.

 

Sådan gjorde vi

Analysen er baseret på tal hentet fra Den europæiske rumorganisation ESA’s seneste budget for 2023, som er offentliggjort  23. januar 2023. ESA’s budget er opgjort i euro.

Ved valutaomregning fra euro til danske kroner er der benyttet den fastsatte centralkurs: 1 euro = 7,46038 kr.

ESA afholder hvert tredje år forhandling om sine budgetter, hvilket senest skete på en ministerkonference i november 2022. Her blev dansk ESA-støtte fra tidligere budgetter videreført, således at Danmark bidrager med samlet set ca. 734 mio. kr. i perioden 2023 til 2025.

Under uddelingen af forskningsreserven 28. februar 2023 har regeringen sammen med ni øvrige partier valgt at afsætte et ekstrabeløb i 2023 på 78,2 mio. kr. til ESA.

Bidrag per indbygger er udregnet på baggrund af indbyggertal hentet fra Eurostat. Der er benyttet den nyeste tilgængelige data (indbyggertal opgjort 1. januar 2022).

Relateret indhold