Analyser

EU’s CO2-kvotesystem leverer CO2-reduktioner

Danske virksomheders CO2-udledning er faldet markant siden 2005. Kvoteudledningerne er faldet særligt kraftigt mellem 2018-2022. Stigende CO2-kvotepriser og EU's grønne initiativer har særligt bidraget til faldet i CO2-udledningerne. EU's nye klimamål vil yderligere styrke klimaindsatsen.

CO2-udledningerne i EU’s CO2-kvotesystem (Emission Trading Sy-stem - ETS) fra danske kvotevirksomheder er faldet med 56 pct., siden reguleringen blev indført i 2005. Samtidig er EU’s samlede ETS CO2-udledninger faldet med 35 pct. Fra 2018 til 2022 er ud-ledningerne i den danske kvoteomfattede sektor faldet særligt mar-kant med 25 pct.

Skrevet af:

Lars Bach Jensen Sebastian Jung-Wederking

Relateret indhold