Analyser

Selvom flere unge får fritidsjob, falder andelen af fritidsjob i industrien

Mens behovet for faglærte stiger, falder andelen af unge med fritidsjob i industrien. I 2008 udgjorde andelen af fritidsjob i industrien nemlig 10 pct., mens andelen var faldet til kun 5 pct. i 2022, hvilket svarer til, at 6.500 færre unge har job på en industrivirksomhed. Det er ærgerligt, da fritidsjob i industrien kan være med til at give de unge bedre kendskab til de faglærte jobmuligheder i industrien, inden de skal vælge uddannelsesretning.

Siden 2014 har andelen af unge med fritidsjob været stigende på nær under COVID-19 i 2020. I 2022 havde 36 pct. af de unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. På trods af den generelle stigning siden 2014 er andelen af unge med fritidsjob i industrien faldet alle år siden 2008. Det fortsatte fald i fritidsjob i industrien er med til at forklare, at den samlede andel af unge med et fritidsjob er lavere end før finanskrisen i 2008.

Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

De unge har især fritidsjob inden for branchen handel, som blandt andet dækker over fritidsjob i supermarkeder. I 2022 havde 57.800 unge fritidsjob i handelsbranchen, svarende til 47 pct. af alle fritidsjob. I selvsamme år havde 6.600 unge fritidsjob i industrien.

Anm.: "Andet" omfatter Råstofindvinding, energiforsyning, Vandforsyning og renovation, Andre serviceydelser mv. og Uoplyst Aktiviteter
"Post- og kurertjeneste mv." er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks mest detaljerede branchekode, 53.20.00 og 73.11.10, og de indgår derfor ikke i "Anden videnskabservice" og "Anden transport"
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Antallet af unge med job er 12.000 personer lavere i 2022 end før finanskrisen i 2008. I industrien er antallet af job faldet med 6.500 svarende til 50 pct. færre job i 2022 end i 2008. Imidlertid er det ikke alle brancher, der oplever et fald i antal beskæftigede 13-17-årige. Særligt i handels- og hotel og restaurationsbranchen er antallet af job steget.

Anm.: "Andet" omfatter Råstofindvinding, Energiforsyning, Vandforsyning og renovation, Andre serviceydelser mv. og Uoplyst Aktiviteter
"Post- og kurertjeneste mv." er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks mest detaljerede branchekode, 53.20.00 og 73.11.10, og de indgår derfor ikke i "Anden videnskabservice" og "Anden transport"
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Antallet af fritidsjob er reduceret for hele aldersgruppen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Trods antallet af unge med job i industrien er faldet, er industrivirksomhederne positivt stemt overfor at ansætte flere i fritidsjob. Det viser en rundspørge, som DI har lavet blandt medlemmerne. Næsten hver anden industrivirksomhed, der ikke allerede har unge i fritidsjob, er positive overfor ideen og vil gerne have unge ansat i fritidsjob. Det er en større andel end hos virksomheder i de øvrige brancher.

Kilde: DI's virksomhedspanel juni 2023

Sådan gjorde vi

Tallene for unge med fritidsjob er fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Data i RAS er indsamlet årligt i sidste uge af november. Fra RAS opnås kendskab om unges beskæftigelsesstatus. Man er beskæftiget, når man har, hvad der svarer til en times betalt arbejde i referenceugen. Unge under uddannelse med arbejde i referenceugen indgår også.

I DI’s virksomhedspanel fra juni 2023 indgår svar fra 498 virksomheder, som alle har svaret på, om de har unge mellem 13-17 år ansat i fritidsjob. Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 31. maj til d. 9. juni 2023. Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 58.500 lønmodtagere i Danmark.

Relateret indhold