Analyser

4 ud af 10 virksomheder bruger generativ AI

4 ud af 10 virksomheder bruger generativ AI. I 22 pct. af disse virksomheder bruger mere end hver femte ansatte det regelmæssigt. Det bruges til at producere tekst, søge viden og analysere tekst og data.

Mange virksomheder bruger generativ AI

Generativ AI (genAI) tog verden med storm i begyndelsen af 2023, og siden da er flere og flere virksomheder begyndt at bruge det. I DI’s medlemsundersøgelse blev virksomheder spurgt om, hvorvidt de bruger genAI i deres arbejde. Dette svarede 43 pct. af dem ja til.

Anm.: Baseret på 254 besvarelser.
Kilde: DI’s Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

Samtidig bruger 40 pct. af virksomhederne ikke genAI. Blandt disse virksomheder bliver det begrundet med, at potentialet er uklart, og at de mangler de nødvendige digitale kompetencer.

Der er dog voksende potentiale, og flere af de adspurgte virksomheder har responderet med fritekst, at de er i gang med at undersøge mulighederne for at bruge teknologien i deres arbejde.

Få ansatte bruger genAI regelmæssigt

I de virksomheder, som allerede bruger genAI, er det dog meget forskelligt, hvor stor en del af de ansatte, der anvender det regelmæssigt. På trods af, at undersøgelsen viser, at mange virksomheder bruger genAI, er der fortsat plads til yderligere implementering, da det hos over halvdelen af virksomhederne er under 20 pct. af de ansatte, der bruger det regelmæssigt.

Samtidig er det i hver tredje virksomhed under 5 pct. af de ansatte, der bruger det regelmæssigt. Til gengæld svarer 7 pct. af virksomhederne, at 60 pct. eller flere af de ansatte anvender genAI.

Anm.: Baseret på 110 besvarelser.
Kilde: DI’s Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

Set i lyset af, at teknologien først har fået rigtig vind i sejlene i 2023, er det bemærkelsesværdigt, at hver femte medarbejder eller flere anvender genAI regelmæssigt i 22 pct. af virksomhederne.

Virksomhederne bruger genAI til at producere tekst

GenAI bliver mest brugt til produktion af tekst, men mange af virksomhederne bruger det også til at søge efter viden og til at analysere tekst og data.

70 pct. af de adspurgte virksomheder svarer, at de bruger genAI til at producere tekst. 53 pct. bruger det til at søge efter viden, mens 41 pct. bruger det til at analysere tekst og/eller data.

Anm.: Baseret på 110 besvarelser med mulighed for at vælge flere svar.
Kilde: DI’s Future of Work med-lemsundersøgelse 2024.

Fakta om DI’s Future of Work undersøgelse

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde, hybride arbejdsformer og generativ AI. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for fremtidens arbejdsformer. 

Spørgeskemaet blev sendt til 979 DI-medlemmer på tværs af brancher. I alt deltog 265 virksomheder i undersøgelsen i perioden den 22. februar til den 8. marts 2024.
Denne rapport baseres på svar fra de 254 virksomheder, der har svaret på, om de bruger generativ AI.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i fremtidens arbejdsformer.

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold