Analyser

Effekter og udfordringer i arbejdet med generativ AI

6 ud af 10 virksomheder svarer, at opgaverne løses hurtigere ved brug af generativ AI. Samtidig viser tallene også, at virksomhederne er udfordrede.

  Opgaver løses hurtigere, og kreativitet og kvalitet øges  

Anm.: Baseret på 110 besvarelser med mulighed for at vælge flere svar.
Kilde: DI’s Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

6 ud af 10 virksomheder svarer i DI’s medlemsundersøgelse om fremtidens arbejde, at opgaverne løses hurtigere, når de bliver spurgt ind til, hvilke effekter anvendelsen af generativ AI (genAI) har for deres arbejde. 30 pct. af virksomhederne oplever også, at kvaliteten i opgaveløsningen øges, mens 29 pct. af virksomhederne oplever, at arbejdet er nemmere eller mindre omfattende. 32 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at der er mere kreativitet i opgaveløsningen, når de bruger genAI.

Mange af de adspurgte virksomheder oplever positive effekter ved brug af genAI. Men i hver fjerde virksomhed bruger de ansatte tiden på at lære og eksperimentere, og oplever derfor ikke andre effekter ved at bruge det i deres arbejde. Det er tydeligt, at genAI betyder forandringer. Kun 3 pct. af virksomhederne svarer, at anvendelse af teknologien ingen forandringer har i arbejdet.


Manglende viden, kompetencer og tid udfordrer virksomhederne

Virksomhederne oplever en manglende viden om genAI og efterlyser kompetencer til anvendelse af det i arbejdet.

Anm.: Baseret på 110 besvarelser med mulighed for at vælge flere svar.
Kilde: DI’s Future of Work medlemsundersøgelse 2024.

I hver anden virksomhed mangler lederne indsigt i potentialet med genAI. I 4 ud af 10 virksomheder opleves det, at både medarbejdere og ledere mangler kompetencer.

Virksomhederne oplever også, at tid er en manglende ressource. 17 pct. af virksomhederne svarer, at lederne mangler tid til at drive det frem, og 20 pct. af virksomhederne svarer, at medarbejdere mangler tid til at kunne prøve teknologien af.

29 pct. af virksomhederne oplever, at en af udfordringerne er manglende viden om datasikkerhed. Hos hver femte respondent er troværdighed et spørgsmål, der fylder, da virksomhederne mangler viden om, hvorvidt outputtet er troværdigt.

Fakta om DI’s Future of Work undersøgelse

Virksomhederne har de seneste år fået nye erfaringer og kompetencer med øget hjemmearbejde, hybride arbejdsformer og generativ AI. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvilke tendenser vi ser inden for fremtidens arbejdsformer. 

Spørgeskemaet blev sendt til 979 DI-medlemmer på tværs af brancher. I alt deltog 265 virksomheder i undersøgelsen i perioden 22. februar til den 8. marts 2024.
Denne rapport baseres på svar fra de 110 virksomheder, der har angivet i undersøgelsen, at de bruger generativ AI.

Undersøgelsen blev sendt ud til relevante personer, der har indsigt i deres virksomheds udvikling i fremtidens arbejdsformer.

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold