Analyser

Befolkningen: Det offentlige skal tage sig af kernevelfærden og overlade resten til private

En ny analyse fra Dansk Industri viser, at mere end halvdelen af befolkningen synes, at den offentlige sektor skal tage sig af kernvelfærd og lade private virksomheder stå for mere praktiske opgaver.

DI har spurgt danskerne om deres holdning til opgavefordelingen i den offentlige sektor, og svaret er klart: Mere end halvdelen (57 pct.) er enige eller meget enige i, at den offentlige sektor skal tage sig af kernevelfærd og overlade de mere praktiske opgaver til private virksomheder.  

Til sammenligning er der blot 13 pct., der er uenige eller meget uenige. Det vil sige, at mere end fire gange så mange er enige end uenige i, at private skal tage sig af opgaver, der ikke er kernevelfærd. 

Den store tilslutning til, at den offentlige sektor skal overlade, hvad der ikke er kernevelfærd til private virksomheder, er bredt funderet i samfundet. Selv når man opdeler på de baggrundsvariable, hvor der er størst forskel, er det mere end halvdelen, der er enige eller meget enige. 

Størst forskel er der, når man deler op i rød og blå blok, hvor 51 pct., af dem, som stemmer rødt, mindst er enige, mens det tilsvarende tal for blå stemmer er 66 pct.  

Tages der højde for husstandsindkomsten, er der også forskelle. Husstande med størst indkomst er mere enige i, at private bør tage sig af de opgaver, som ikke er kernevelfærd. 

Det er interessant at se, at der er relativt lille forskel på enigheden i, at private skal tage sige af de velfærdsopgaver, der ikke er kernevelfærd, når man ser på, hvilken sektor man arbejder i. Det er således 57 pct. af de offentligt ansatte, der er enige eller meget enige, mens det er 61 pct. for ansatte i den private sektor.  

En tidligere analyse#note1 fra DI viser, at der er et stort økonomisk potentiale ved at lade private virksomheder stå for flere opgaver. Alene på vej- og parkområdet i kommunerne er der et potentiale i størrelsesordenen 350-530 mio. kr. Det fremkommer ved, at flere kommuner løfter det offentligt-private samarbejde på området, svarende til de ti bedste.

Størst enighed i Midt- og Vestjylland 

Den offentlige sektor bør i højere grad fokusere på at levere kernevelfærd (f.eks. pleje, dagpasning og undervisning) og lade private virksomheder stå for mere praktiske opgaver (fx rengøring, tøjvask og transport) 

 

Område 

Uenig eller meget uenig 

Enig eller meget enig 

Hovedstaden og Bornholm 

13 

55 

Nordsjælland 

15 

58 

Sjælland og Lolland-Falster 

16 

56 

Fyn 

14 

56 

Sydjylland 

10 

59 

Østjylland 

11 

60 

Midt- og Vestjylland 

7 

63 

Nordjylland 

13 

57 

Hele landet 

13 

57 

Kilde: Wilke og DI 

Sådan har vi gjort 

DI har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse i befolkningen (se boksen nedenfor for fakta om denne). I befolkningsundersøgelsen er respondenterne blandt andet blevet stillet følgende spørgsmål, som er anvendt i denne analyse. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om velfærdssamfundet?  

  • Den offentlige sektor bør i højere grad fokusere på at levere kernevelfærd (f.eks. pleje, dagpasning og undervisning) og lade private virksomheder stå for mere praktiske opgaver (fx rengøring, tøjvask og transport) 

Respondenterne har skulle angive deres svar inden for følgende muligheder 

  • Meget uenig 
  • Uenig 
  • Hverken eller 
  • Enig 
  • Meget enig 
  • Ved ikke 

Fakta om spørgeskemaet i undersøgelsen

Dataindsamlingsperiode:
Interviewene er gennemført i uge 40-42, 2023

Målgruppe:
Danskere, 18 år+

Dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført som onlineinterview i Wilkes Webpanel (CAWI) 

Stikprøve
Planlagt stikprøve: 1.000 offentligt ansatte. I alt 4-5.000 nat.rep. Opnået stikprøve: 1.023 offentligt ansatte + 3.577 danskere. Svarende til 4.600 nat.rep.

I alt er 16.592 personer inviteret til at deltage i undersøgelsen. 5.782 har åbnet og startet undersøgelsen, mens 4.600 har gennemført den. 80% af de startende har gennemført undersøgelsen.

Vejning af data
Data er vejet på køn, alder (grupperet) og region, så disse er nationalt repræsentative.


 

Fodnoter

  1. DI 2023: ”Kommunerne kan høste betydelige gevinster ved at lade virksomhe-der stå for vej og park”.

Relateret indhold