Borgmestermøde om frikommuneforsøg på erhvervsområdet

I Dansk Industri og Varde Kommune vil vi med et frikommuneforsøg rydde op i bunken af dokumentationskrav og unødvendig kompleks lovgivning. Det skal skabe bedre vilkår for virksomhederne og færre tunge arbejdsgange i kommunerne.

Kom og vær med i Industriens Hus den 24. maj, når vi samler borgmestre og erhvervslivet for at tage de første spadestik til et nyt frikommuneforsøg, der både kommer kommunerne og erhvervslivet til gode.

Program

  • 11.00 Velkomst

   Kim Haggren, vicedirektør Dansk Industri

  • 11.10 Oplæg v. Mads Sørensen, Borgmester i Varde Kommune

   Potentialet i et frikommuneforsøg og afbureaukratiseringen af erhvervsområdet

  • 11.25 Et reality check hos erhvervslivet v. Michael Mathiesen

   Virksomhedernes største udfordringer og behov

  • 11.40 Erfaringer fra tidligere frikommuneforsøg v. professor Jacob Torfing

   Hvad gør et frikommuneforsøg til en succes?

  • 12.00 Oplæg v. Anni Matthiesen, MF Venstre

  • 12.15 10 min. pause

  • 12.25 Dataoplæg v. Katrine Sander, Dansk Industri

   Områder med særlige udfordringer og erhvervsstrukturer i kommunerne

  • 12.40 Kommunernes største udfordringer og forventninger til et frikommuneforsøg

  • 13.15 Opsamling og næste skridt v. Kim Haggren

  • 13.30 Let frokost