DI skaber rammerne

Gennem kurser, virksomhedsforløb og inspirerende arrangementer, skaber DI rammerne for at ledere og specialister kan blive dygtigere til at skabe markante produktivitetsforbedringer og styrke konkurrencekraften i virksomheden.

DI’s lean-kurser er anerkendt for deres høje faglige niveau og praktiske tilgang, som gør det muligt for deltagerne at anvende deres nye viden med det samme og kick-starte de langvarige produktivitetsforbedringer i virksomheden. Kombinationen af teori og praksis i undervisningen medfører en fantastisk indlæringskurve, da deltagerne mellem hvert modul arbejder med den tillærte viden på deres eget virksomhedsprojekt.

DI’s Leanrejse sikrer kompetenceudviklingen inden for lean på fire niveauer.

DI’s konsulenter besidder stor faglig viden inden for lean-filosofien og har massive erfaringer fra deres mange virksomhedsbesøg hos DI’s medlemsvirksomheder, der gør dem til kompetente og kvalificerede medspillere, som du kan trække på, når du har behov for faglig sparring til at forbedre din virksomheds konkurrencekraft.

Vi er jeres faglige sparringspartnere fra start til slut, og vi glæder os til at hjælpe jer med at sikre jeres virksomheds konkurrencekraft.

 • 40%

  Produktivitetsfremgang

  Virksomheder som har arbejdet med Leanrejsen

 • 30%

  Reduceret leveringstid

  Guide til lean-ledelse har resulteret i betydelige forbedringer

 • 30%-75%

  Reduceret gennemløbstid

  Leanrejsen indeholder et solidt fundament for implementering af produktivitetsforbedringer

 • 40%

  Reduceret lagerbeholdning

  Økonomisk og konkurrencemæssig fordel


DI'S LEANREJSE
“Resultaterne har vist sig på mange områder - både som ledelses- og medarbejderudvikling, men også mere konkret gennem højere produktivitet, bedre kvalitet, orden og overblik i produktionen og ikke mindst færre arbejdsulykker. Lemvigh-Müller kan kun give sine allerbedste anbefalinger til leanrejsen.” Tidligere underdirektør, Logistik, Michael Bjerre, Lemvigh-Müller A/S
“Leanrejsen har givet Stanfo A/S en mindre pengebinding, som har skabt et bedre cashflow. Vi er på et meget trængt marked og må ikke undervurdere de resultater vi har skabt med leanprojektet. Hvis ikke Stanfo A/S havde opnået de nævnte resultater, ville der være stor sandsynlighed for en negativ forstærkning af markedssituation.” Fabriksdirektør Jan Becker Hansen, Stanfo A/S
“Mekoprint, Industrial graphics er i et marked med hård konkurrence på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Deltagelse i leanrejsen har i den grad været med til at flytte os i den rigtige retning. Vi er jo lige begyndt og slet ikke færdige endnu. Det vil være med til at sikre, at vi også har produktion og administration i Danmark i fremtiden.” Business Manager Lene Randers, Mekoprint, Industrial graphics
“Strategi-værktøjet (STU) har været en afgørende milepæl i Lean-rejsen og binder rejsens mange værktøjer sammen i et netværk, der giver ledelsen de nødvendige redskaber til at understøtte strategier.” Direktør Torben Madsen, SBS-Friction A/S
Netværk for produktivitet

Frits Nygaard

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3919
 • Mobil +45 2949 4446
 • E-mail fny@di.dk

Brian Bodal

Fagleder, Produktivitet

 • Direkte +45 3377 3801
 • Mobil +45 2013 7090
 • E-mail brib@di.dk

Michael Nielsen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3858
 • Mobil +45 2326 9944
 • E-mail micn@di.dk

Peter Lager

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3616
 • Mobil +45 2328 8365
 • E-mail petl@di.dk