kurser

produktionsakademiet

Crash course
“Resultaterne har vist sig på mange områder - både som ledelses- og medarbejderudvikling, men også mere konkret gennem højere produktivitet, bedre kvalitet, orden og overblik i produktionen og ikke mindst færre arbejdsulykker. Lemvigh-Müller kan kun give sine allerbedste anbefalinger til leanrejsen.” Tidligere underdirektør, Logistik, Michael Bjerre, Lemvigh-Müller A/S
“Leanrejsen har givet Stanfo A/S en mindre pengebinding, som har skabt et bedre cashflow. Vi er på et meget trængt marked og må ikke undervurdere de resultater vi har skabt med leanprojektet. Hvis ikke Stanfo A/S havde opnået de nævnte resultater, ville der være stor sandsynlighed for en negativ forstærkning af markedssituation.” Fabriksdirektør Jan Becker Hansen, Stanfo A/S
“Mekoprint, Industrial graphics er i et marked med hård konkurrence på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Deltagelse i leanrejsen har i den grad været med til at flytte os i den rigtige retning. Vi er jo lige begyndt og slet ikke færdige endnu. Det vil være med til at sikre, at vi også har produktion og administration i Danmark i fremtiden.” Business Manager Lene Randers, Mekoprint, Industrial graphics
“Strategi-værktøjet (STU) har været en afgørende milepæl i Lean-rejsen og binder rejsens mange værktøjer sammen i et netværk, der giver ledelsen de nødvendige redskaber til at understøtte strategier.” Direktør Torben Madsen, SBS-Friction A/S

Netværk for virksomhedsudvikling

Brian Bodal

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3801
  • Mobil +45 2013 7090
  • E-mail brib@di.dk

Mark Fisker

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3391
  • Mobil +45 3056 1259
  • E-mail mafi@di.dk

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3616
  • Mobil +45 2328 8365
  • E-mail petl@di.dk