Netværk

Lønningsbogholdere i byggeriet

Har du ansvar for løn i din virksomhed og omfatter dine daglige opgaver for eksempel håndtering af løn, optimering af lønsystemer eller grundlæggende jura i forhold til løn? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede?

Kom med i DI's netværk for lønningsbogholdere ansat i en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen (tidligere medlemmer hos Dansk Byggeri), hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine opgaver inden for løn i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for lønområdet i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Temaerne, der behandles i netværket varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På hvert netværksmøde har vi fokus på aktuelle udfordringer for lønningsbogholdere i bygge- og anlægsbranchen, og dem går vi i dybden med. Vi taler f.eks. om udviklingen i overenskomster, ændringer af love og regler i forhold til løn og optimering af lønsystemer. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Ved hvert møde har vi desuden bordet rundt, hvor du kan få sparring på dine udfordringer eller dialog omkring emner, du har brug for at diskutere. Afslutningsvis tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en eller flere kompetente chefkonsulenter fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til dit fagområde. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire fysiske møder om året i netværket.

Regional opdeling

I DI er der indtil videre to faglige netværk for lønningsbogholdere i bygge- og anlægsbranchen – et i Østdanmark og et i Vestdanmark.