Netværk

Projektledelse i byggeriet

Arbejder du med projektledelse og/eller procesledelse i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Så kom med i DI’s netværk for projektansvarlige inden for byggeri og bliv en del af et professionelt fælles- skab, hvor dine projekter er i centrum.

Foto: Getty

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som projektleder i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes. Og på samme tid forsøger du nok løbende at ruste dine faglige kompetencer. I Dansk Industri tilbyder vi derfor dette faglige netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor projektansvarlige i byggeriet kan drøfte udfordringer og se mulighederne sammen.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser. Møderne består af sparring i forhold til konkrete emner og udfordringer. Netværksmedlemmerne vil erfare, at de kan lære meget af hinanden, og at det der virker på ét projekt ofte kan overføres til andre projekter på tværs af virksomhedsskel.
På netværket vil du desuden møde en række kompetente fagpersoner, som vil bidrage med input og sætte gang i forskellige processer i gruppen.

 

Temaer

Temaerne varierer og fastsættes af netværksmedlemmerne i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. Eksempler på temaer kan være projektplanlægning, procesledelse, risikostyring, ressourcestyring, konflikthåndtering, bæredygtighed samt teamledelse og ledelse af samarbejdspartnere.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til projektledelse inden for byggeriet. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræ- senteret i netværket eller på udvalgte byggeprojekter eller lignende. Mødedatoerne bliver planlagt i god tid i forvejen, og møderne foregår sædvanligvis i tidsrummet 12.00 til 17.45. Møderne afsluttes typiskmed en middag på en restaurant i nærheden af værtsvirksomheden eller besøgsstedet.

Helle Gram

Helle Gram

Konsulent