Netværk

Projektledelse i byggeriet

Arbejder du med projektledelse og/eller procesledelse i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for projektansvarlige inden for byggeri, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine projekter i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som projektleder i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Møderne er sparring omkring forskellige emner ud fra bedst praksis, som handler om, at vi kan lære en masse af hinanden det der virker på ét projekt kan have gavn af at overføre til andre projekter på
tværs af virksomhedsskel. Du vil møde en række kompetente fagpersoner, som bidrager med input og får sat gang i processen i gruppen. Det er deltagerne selv, som er med til at beslutte, hvilke emner, vi skal fokusere på og hvilke typer af input, I ønsker.

Eksempler på temaer:

 • Projektplanlægning
 • Taktplanning
 • LBS
 • CPM
 • Risikostyring
 • Projektportefølje
 • Ressourcestyring
 • Interessenthåndtering
 • Konflikt håndtering
 • Templates til Visuel Ledelsestavler
 • Bæredygtighed
 • Grøn omstilling
 • Klima

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til projektledelse inden for byggeriet. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket, eller hos udvalgte centre for innovation. Mødedatoerne bliver planlagt i god tid i forvejen, og møderne foregår typisk i tidsrummet 12.00 til 17.45. Møderne afsluttes med en middag på en restaurant i nærheden af værtsvirksomheden.

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3593
 • Mobil +45 3034 5945
 • E-mail ash@di.dk