Netværk

Projektledelse i byggeriet

Arbejder du med projektledelse og/eller procesledelse i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for projektansvarlige inden for byggeri, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine projekter i centrum.

Foto: Getty

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som projektleder i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes. Og samtidigt forsøger du sandsynligvis løbende at udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi dette faglige netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan drøfte udfordringer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Møderne består af sparring i forhold til forskellige emner. Netværksmedlemmerne vil erfare, at de kan lære meget af hinanden, og at det der virker på ét projekt ofte kan overføres til andre projekter på tværs af virksomhedsskel. Du vil desuden møde en række kompetente fagpersoner, som vil bidrage med input og sætte gang i forskellige processer i gruppen. Det er deltagerne selv, som er med til at beslutte, hvilke emner, der skal fokuseres på.

Temaer

Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af netværksmedlemmerne i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. Eksempler på temaer kan være projektplanlægning, CPM, risikostyring, ressourcestyring, konflikthåndtering og bæredygtighed.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til projektledelse inden for byggeriet. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket, eller hos udvalgte centre for innovation. Mødedatoerne bliver planlagt i god tid i forvejen, og møderne foregår typisk i tidsrummet 12.00 til 17.45. Møderne afsluttes med en middag på en restaurant i nærheden af værtsvirksomheden.

Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.

  • Direkte +45 3377 3593
  • Mobil +45 3034 5945
  • Send e-mail