Netværk

Executive Assistants

Er du højre hånd for en chef, divisionsdirektør eller adm. direktør i din virksomhed? Kom med i et professionelt netværk og få viden, udvikling samt et fortroligt rum til sparring om din rolle.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som chefsekretær, direktionssekretær, PA, afdelingsadministrator m.fl. i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Få inspiration og ny viden til dit arbejde

Som chefsekretær besidder du en nøglerolle, fordi du er bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen. Det kræver, at du kan være professionel og effektiv samtidig med, at det forventes, at du har øje for medarbejdernes behov. I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Personlig gennemslagskraft – få indflydelse på din egen hverdag
 • Disruption – hvordan påvirker den nye teknologi rollen som chefsekretær
 • Kommunikation – bæredygtigt og strategisk
 • Uformel ledelse – håndtering af krydspresset i feltet mellem ledelse og kollegaer
 • Kompetencer – hvilke arbejdsopgaver giver mig energi
 • Personlighedsprofiler – præferencer for opgaver
 • E-mail kommunikation – klart og tydeligt budskab
 • Rollen som kulturbærer
 • Planlægning/overblik/fokus

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til dit fagområde. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil for, at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Netværket vil også få besøg af eksterne indlægsholdere, der vil inspirere og udfordre inden for et given tema. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder som er repræsenteret i netværket.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for chefsekretærer har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Midtjylland

Mød facilitatoren for Midtjylland

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2670 0636
 • Direkte: +45 3377 4926
 • E-mail: algs@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering