Netværk

Compensation og benefitansvarlige

Har du ansvar for compensation og benefit i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for compensation og benefitansvarlige, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine HR-opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for compensation and benefit-området i en virksomhed, står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer
 • Performance Managementsystemer og administration af disse
 • Lønstatistikker og lønudvikling for forskellige medarbejdergrupper
 • Forskellige lønsystemer og disses fordele og ulemper
 • Sammensætning af lønpakken for forskellige medarbejdergrupper
 • Kontrakter for forskellige medarbejdergrupper
 • Personalegoder - fordele og ulemper - beskatning og oversigt over hvad der anvendes
 • Ud- og indstationering af medarbejdere
 • Punkter fra overenskomstfornyelsen som com&ben skal være opmærksomme på

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til HR. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket.

Mød facilitatoren

Jens Halmø

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 4196 3024
 • Direkte: +45 3377 3882
 • E-mail: jeha@di.dk