Netværk

HR-direktører

Har du det strategiske ansvar for ledelse af HR-opgaver i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for HR-direktører, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter din ledelse af HR-opgaver i centrum.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for HR i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Som virksomhedens HR-ansvarlige har du blikket rettet stift mod 1000 ting, der alle er vigtige for forretningen. Det er både langsigtede strategiske beslutninger og helt håndgribelige handlinger, der ikke kan vente. Fælles for disse beslutninger og handlinger er, at de skaber og fastholder rammerne for den dagligdag, virksomhedens medarbejdere oplever.

Har du brug for inspiration og gensidig sparring om denne hverdag i HR? Så tilbyder Dansk Industri et netværk, hvor HR-direktører mødes og sætter HR-ledelsesopgaven i både perspektiv og fokus.

I dette netværk er der fokus på at finde gode, holdbare metoder til at balancere det strategiske og det operationelle til gavn for netværkets medlemmer. Det sker gennem:

  • Et professionelt fællesskab, hvor din ledelse af HR-opgaven er i centrum
  • Gensidig sparring om nødvendige personalejuridiske handlinger
  • Kvalificering og perspektivering af ønskede HR-initiativer fra chefkolleger
  • Andre ligesindedes råd mod organisatoriske faldgruber
  • Mulighed for at trække på DI-faglige kompetencer

Sådan foregår det

Netværket faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har bredt kendskab til dagligdagen som HR-chef herunder, hvad det kræver at fungere i en organisation som værdiskabende HR. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Netværket mødes fire gange om året, hvor der drøftes konkrete emner, som netværkets medlemmer finder vigtige. Dialogen styres og er rammesat af DI-konsulenten. Dialogen kan være både organisatorisk abstrakt og helt menneskeorienteret praktisk, alt efter behovet i netværket.

Praktisk

Prisen for deltagelse dækker fire møder, hvoraf ét gennemføres som døgnmøde på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Mød facilitatoren

Peter Larsen

Chef for Virksomhedsudvikling

  • Mobil: +45 2148 0080
  • Direkte: +45 3377 4826
  • E-mail: plar@di.dk