Netværk

HR-managers - virtuelt

Arbejder du med HR på managerniveau i mellemstore og store virksomheder? Bliv en del af DI's virtuelle netværk for HR-managers og få faglig sparring og inspiration fra andre ligesindede.

Bliv en del af DI's virtuelle netværk for HR-managers og få faglig sparring og inspiration fra andre ligesindede.

Foto: Getty Images

Som HR-manager i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og sikre ny viden. Derfor tilbyder Dansk Industri dette faglige netværk, hvor du virtuelt kan holde dig fagligt inspireret og opdateret.

Netværket er rettet mod dig, der savner et fagligt fællesskab, som kan holdes ved lige online. Du vil gerne inspireres fagligt og tage ved lære af andre ligesindede, men du ønsker også at spare tid, ved at netværksmøderne afholdes virtuelt.

Faglighed med dig i centrum

I netværksgruppen beskæftiger vi os med nutidens og fremtidens trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Netværkets perspektiv er taktisk og strategisk og giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling både på nationale og globale udfordringer. Cases og ekspertindlæg vil jævnligt indgå, med henblik på at kickstarte en debat, men fokus vil altid ligge på netværksmedlemmerne og deres egne erfaringer.

Temaer

Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af netværksmedlemmerne i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. Eksempler på temaer kan være hybridarbejde, distanceledelse, talentudvikling, diversitet og virksomhedskultur, MUS-samtaler og rekruttering samt onboarding.

Det får du

  • Lettilgængelig faglig sparring og inspiration fra andre ligesindede
  • Særligt indblik i, hvordan man griber HR an i andre virksomheder
  • Nem adgang til andres viden
  • Debat om netværkets temaer
  • En fortrolig digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre og kommunikere imellem møderne

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til HR. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes seks årlige virtuelle møder i netværket, af en varighed på 1½ time.

Facilitator

Anette Hoppe Grønlund

Seniorchefkonsulent

  • Mobil: +45 4019 3076
  • Direkte: +45 3377 3325
  • E-mail: anhg@di.dk