Netværk

HR-managers - virtuelt

Arbejder du med HR på managerniveau i mellemstore og store virksomheder? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's virtuelle netværk for HR-managers, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine HR-opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som HR-manager i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og sikre opdateret viden. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt virtuelt netværk, som er udsprunget af virtuelle netværk, der blev oprettet i begyndelsen af COVID-19.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle fremtidige trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Netværkets perspektiv er taktisk, strategisk og giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling både på nationale og globale udfordringer. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en fortrolig digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre og kommunikere imellem møderne.

Eksempler på temaer:

 • Hvordan bidrager HR til virksomhedens strategi?
 • Hvordan kan HR være med til at sikre eksekvering af fremtidige strategier?
 • Performance management
 • Talentudvikling nationalt og globalt
 • Successor Planning
 • Diversitet og virksomhedskultur
 • Hjemmearbejdspladser (arbejdsmiljø, socialt, fagligt)
 • Rekrutteringsudfordringer – sociale medier
 • MUS – nye trends
 • Employer Branding & CSR
 • Forandringsledelse - nærværdsledelse
 • Kompetencemapping 
 • Pensionsordninger
 • Konflikthåndtering

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til HR. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes seks årlige virtuelle møder i netværket, af en varighed på 1½ time.

Møde facilitatoren

Anette Hoppe Grønlund

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 4019 3076
 • Direkte: +45 3377 3325
 • E-mail: anhg@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering