Netværk

Lønningsbogholdere

Netværk for lønningsbogholdere: Få viden og sparring til lønhåndtering, lønsystemer og grundlæggende jura, ny ferielov, hjemmearbejde og meget mere. Læs mere her

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for lønområdet i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Få inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På hvert netværksmøde har vi fokus på aktuelle udfordringer for lønningsbogholdere, og dem går vi i dybden med. Vi taler f.eks. om udviklingen i overenskomster, ændringer af love og regler i forhold til løn og optimering af lønsystemer.

På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Ved hvert møde har vi desuden bordet rundt, hvor du kan få sparring på dine udfordringer eller dialog omkring emner, du har brug for at diskutere. Afslutningsvis tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til dit fagområde. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes tre møder om året i netværket, som bliver afholdt som virksomhedsbesøg.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for lønningsbogholdere har mulighed for deltagelse i følgende områder:

  • Midt-/Nordjylland
  • Fyn/Sydjylland
  • Sjælland
  • Nordjylland

Vil du hellere mødes online?

Vi har også et virtuelt netværk for lønningsbogholdere til dig, der foretrækker at spare transporten og i stedet mødes over internettet. Læs mere om netværket her:

Virtuelt netværk for lønningsbogholdere
Tina Krag

Tina Krag

Chefkonsulent

Delshad Roubei

Delshad Roubei

Konsulent

Marta Valgreen Knudsen

Marta Valgreen Knudsen

Konsulent