Netværk

Lønningsbogholdere

Få viden og sparring til lønhåndtering, lønsystemer og grundlæggende jura, arbejdstid, ferielov, hjemmearbejde og meget mere ved at blive en del af DI’s netværk for lønningsbogholdere.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor du som netværksmedlem kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen ved at erfaringsudveksle med andre på et højt og professionelt niveau.

På den måde kan du sørge for kontinuerligt at udbygge dine kompetencer og indsigter i takt med at lovgivning og overenskomster også udvikler sig. Og du er rustet til at træffe de vigtige beslutninger, som du ofte står alene med som ansvarlig for lønområdet i virksomheden.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af dig, de ande medlemmer i netværket og netværksfacilitatoren. På hvert netværksmøde har vi fokus på aktuelle udfordringer for lønningsbogholdere, og dem går vi i dybden med.

Det kan f.eks. være:

 • De ansættelsesretlige problemstillinger. F.eks.:Ferie
  • Sygedagpenge
  • Refusion
  • Barsel
  • Arbejdstid
  • Kontrakter
 • Arbejdsmarkedets love og regler
 • Overenskomstens bestemmelser, og hvad det betyder for måden, I håndterer løn på
 • Ny retspraksis
 • Hvordan I håndterer ændringer i systemer, processer og regler
 • Registreringer i lønsystemer
 • Lokal aftaler, personalehåndbøger o. lign.
 • Beregninger

På møderne sparrer du med de andre netværksmedlemmer om konkrete udfordringer, som du eller de andre har brug for at diskutere.

Du får også adgang til en digital platform, som gør det muligt for jer netværksmedlemmer at sparre med hinanden imellem møderne.

Sådan foregår det

Netværket mødes 3 gange om året. Møderne afholdes som virksomhedsbesøg.

Møderne faciliteres af konsulent fra Personalejura i DI, som har et bredt fagligt kendskab til dit fagområde. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for lønningsbogholdere har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Midt-/Nordjylland
 • Fyn/Sydjylland
 • Sjælland
 • Nordjylland

Målgruppe

Netværket henvender sig til dig eller jer i virksomheden, der håndterer løn eller den grundlæggende jura i forhold til løn i virksomheden.

Vil du hellere mødes online?

Vi har også et virtuelt netværk for lønningsbogholdere til dig, der foretrækker at spare transporten og i stedet mødes over internettet. Læs mere om netværket her:

Virtuelt netværk for lønningsbogholdere