Netværk

Design og Innovation

Er du ansvarlig for, og arbejder du med design- og innovationsaktiviteter i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for Design og Innovation, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine design- og innovationsaktiviteter i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Med fokus på design- og innovationsaktiviteter i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med designfaglige emner inden for koncept, produkt og brandingrelateret design, aktuelle trends og tendenser herom. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. Temaerne tager afsæt i forskellige dele af arbejdet med design- og innovationsaktiviteter, og netværksmedlemmer sparrer på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
 • Design Thinking
 • Produktudvikling
 • Design for circular economy
 • Co-creation
 • Brand experience
 • VR, AR, AI, Big Data m.v.
 • Forretningsmodeller
 • Overordnede dagsodner
  - Bæredygtighed
  - Grøn omstilling
  - SDG
  - Klima

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til innovation og design. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, og møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket, eller hos udvalgte centre for innovation. Mødedatoerne bliver planlagt i god tid i forvejen, og møderne foregår typisk i tidsrummet 12.00 til 17.45. Møderne afsluttes med en middag på en restaurant i nærheden af værtsvirksomheden.

Mød facilitatoren

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 5136 3166
 • Direkte: +45 3377 3868
 • E-mail: haml@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering