Netværk

Forsknings- og udviklingsdirektører

Har du ansvar for forskning og udvikling i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for Forsknings- og Udviklingsdirektører, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine forsknings- og udviklingsopgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ansvarlig for forsknings- og udviklingsområdet i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover, tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.
Til møderne vil du desuden møde førende eksperter på internationalt niveau og videnscentre, der giver spændende oplæg til diskussion og erfaringsudveksling. Indlægsholderne udfordrer til debat om de nye udviklingstendenser, nye metoder, ny lovgivning osv., som får betydende indvirkning på måden, du driver innovation, forskning og udvikling på i din virksomhed.

Eksempler på temaer:

 • Oprettelse og gennemførelse af den globale udviklingsorganisation
 • Hvad er oplevelsesøkonomi?
 • Hvilke veje fører til kundeindsigt?
 • Sikring af innovationskraften
 • Overordnede dagsordner
  - Bæredygtighed
  - Grøn omstilling
  - SDG
  - Klima

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til innovation. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes tre møder om året i netværket, og møderne afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge, eller et andet sted på Fyn. Møderne starter typisk kl. 13 og afsluttes med en middag.

Møde facilitatoren

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 5136 3166
 • Direkte: +45 3377 3868
 • E-mail: haml@di.dk
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering