For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Netværk

DI’s USA eksportnetværk - Grønt byggeri

Vil du vide mere om de konkrete markedsåbninger og efterspørgslen i USA? Vil du sparre med ligesindede og blive inspireret og udfordret af andre dygtige forretningsudviklere? Så kom med i DI’s nye netværk, hvor du bliver del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

I DI er det vores fornemste opgave at ruste dig, og derigennem din virksomhed, til lettere og mere effektivt at skabe resultater internationalt og kontinuerligt sikre øget salg. Derfor har vi nu etableret et eksportnetværk for virksomheder, der allerede eksporterer grønne og energieffektive løsninger og/eller services til byggeriet. Netværket er også for virksomheder, der blot er nysgerrige på USA som eksportmarked.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

I dette netværk samler vi dygtige virksomheder med en interesse i at eksportere til USA - samt mere erfarne eksportvirksomheder i et professionelt fællesskab. Formålet med netværket er at give dig unik adgang til ligesindede, som du kan sparre og dele erfaringer med for at styre din virksomhed i den rigtige strategiske retning. Med netværket tilbyder DI et fortroligt rum, hvor du kan få kompetent sparring til at håndtere udfordringer og få nye perspektiver på dine eksportaktiviteter – alt sammen for at du kan blive klædt på til at træffe de bedste beslutninger for din virksomhed. Sammen med netværkets øvrige deltagere sætter du rammen, for de tematikker der skal drøftes på møderne, og vi inviterer løbende faglige eksperter ind, som kan give deres perspektiver på relevante emner for gruppen.

Gør din eksport strategisk

I netværket arbejder vi blandt andet med, at dele viden om de helt konkrete afsætningsmuligheder for danske virksomheder, indgange til det amerikanske marked, udvælgelse af det mest relevante marked, segmentering af kunder og distributører, tips & tricks til ansættelse af medarbejdere i USA og meget mere. For at sikre den mest effektive eksport for danske virksomheder, har DI i mere end 10 år haft en fysisk tilstedeværelse i USA med danske ansatte, som kontinuerligt monitorerer lokale udbud og følger udviklingen for at identificere potentielle amerikanske kunder for danske virksomheder på tværs af det byggede miljø. Gennem netværket tilbyder DI altså den mest direkte vej til det amerikanske marked for din virksomhed.

Du får inspspiration og ny viden til dit arbejde

Som medlem af netværksgruppen får du bl.a.:

 • Adgang til viden og best practice om eksportsalg til USA
 • Blik ind i de største trends, market drivers og konkrete afsætningsmuligheder
 • Tæt og personlig dialog med DI’s rådgivere på kontorene i New York City og Washington D.C., så I hurtigt får adgang til den rette viden til at komme videre med jeres eksportprojekter
 • Adgang til aktiviteter hvor I kan pleje og opbygge relationer til danske og internationale samarbejdspartnere og kunder
 • Kortere vej til nye projekter der sparer tid og ressourcer, og sikrer effektiv eksport for dig og din virksomhed

Eksempler på temaer:

 • Strategisk markedsudvælgelse
 • Udvælgelse af distributører
 • Sådan finansieres og landes det første projekt
 • Den grønne danske fortælling i USA

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til USA som eksportmarked for danske virksomheder på tværs af det byggede miljø. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøde, som afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Målgruppe

Netværket henvender sig til både store og små virksomheder, virksomheder som allerede eksportere til USA, men også virksomheder som blot er nysgerrige på USA som et nyt potentielt eksportmarked.
Netværket ønsker at samle aktører på tværs at byggesektoren som for eksempel arkitekter, rådgivere, leverandører af konkrete løsninger, konsulenter osv.

Mød facilitatoren

Mille Munksgaard

Consultant

Elli Vittas

Elli Vittas

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3124
 • Mobil +45 5218 5922
 • E-mail elvi@di.dk