Netværk

DI’s USA eksportnetværk – Design

Vil du vide mere om, hvordan man kan skabe og drive en succesfuld designvirksomhed i USA? Vil du sparre med ligesindede og blive inspireret og udfordret af andre dygtige forretningsudviklere? Så kom med i DI’s nye netværk, hvor du bliver del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

I DI er det vores fornemste opgave at ruste dig, og derigennem din virksomhed, til lettere og mere effektivt at skabe resultater internationalt og kontinuerligt sikre øget salg. Derfor har vi nu etableret et eksportnetværk for danske virksomheder, der er tilstede, eller i gang med en etableringsproces, i USA inden for design og de kreative erhverv.

Vi hjælper hinanden med at lykkedes professionelt

I netværket samler vi dygtige danske virksomheder inden for design og de kreative erhverv, som er veletablerede, eller har interesse, i USA. Formålet med netværket er at give dig unik adgang til ligesindede, på tværs af fagligheder og virksomheder, som du kan sparre og dele erfaringer med for at styre din virksomhed i den rigtige strategiske retning. Med netværket tilbyder DI et fortroligt rum, hvor du kan få kompetent sparring til at håndtere udfordringer og få nye perspektiver på dine USA aktiviteter – alt sammen for at du kan blive klædt på til at træffe de bedste beslutninger for din virksomhed. Sammen med netværkets øvrige deltagere sætter du rammen for de tematikker, der skal drøftes på møderne, og vi inviterer løbende faglige eksperter ind, som kan give deres perspektiver på relevante emner for gruppen.

Strategisk forretningsudvikling i USA

I netværket arbejder vi blandt andet med at dele viden om helt konkrete go-to-market strategier, indgange til det amerikanske kontrakt, retail- og interiordesign marked, udvælgelse af de mest relevante salgsplatforme, segmentering af logistikpartnere og distributører, tips & tricks til ansættelse af medarbejdere i USA og meget mere. De sidste år har budt på stor vækst for hele industrien, og det betyder at både etablerede og nye aktører er i vækst. Lad os sammen sikre at denne vækst er vedblivende, og at du altid har en gruppe af strategiske sparringspartnere på jeres vækstrejse. Vi sikrer, at dette netværk er udbytterigt både for veletablerede og mere nyetablerede virksomheder i USA, og at temaerne er relevant både for virksomheder der sælger B2B og B2C.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Som medlem af netværksgruppen får du bl.a.:

 • Adgang til viden og best practice om salg i USA
 • Blik ind i de største trends, market drivers og konkrete afsætningsmuligheder
 • Tæt og personlig dialog med DI’s rådgivere på kontorene i New York City
 • Adgang til aktiviteter hvor I kan pleje og opbygge relationer til danske og internationale samarbejdspartnere og kunder
 • Kortere vej til en effektiv drift der sparer tid og ressourcer, og sikrer øget salg for dig og din virksomhed

Eksempler på temaer

 • Partnersøgning og forhandlere
 • E-handel og kontrakter
 • Sortimentsudvælgelse
 • Dansk vs. lokal produktion
 • Warehouse set-up – logistik- og distributørløsninger
 • Designsamarbejder
 • Salg, data og digitalisering
 • Human Ressource

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til USA som eksportmarked for danske virksomheder, der går på tværs af design og de kreative erhverv. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil for, at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf alle møder afholdes fysisk i New York, men med mulighed for online deltagelse.

Målgruppe

Netværket henvender sig til både store og små design virksomheder relateret til interiør, møbler, home goods, og ind/udvendige overflader. Fælles for alle deltagende virksomheder er, at de er tilstede eller i gang med en etableringsproces i USA.

Netværket henvender sig primært til ansvarshavende forretningsudviklere fra de deltagende virksomheder, men disse kan fysisk være placeret både i USA og Danmark. Tilmelding dækker hele virksomheden, og det er derfor muligt at inkludere flere og relevante medarbejdere alt efter tematik.

Pris

Beløbet dækker alle aktiviteter forbundet med mødeafviklingen (aflønning af mødeleder, eksterne indlægsholdere, administration, inklusion i netværksgruppens digitale platform, forplejning, overnatning og invitationer til øvrige DI arrangementer).

Hvis din virksomhed er medlem af Fremstillingsindustrien (FFI) kan I modtage 25% godtgørelse for jeres medlemskab eller hvis I er medlem af Industriens Arbejdsgivere i Danmark (IAD) kan I modtage 50% godtgørelse.

Thomas Høgh Henriksen

Thomas Høgh Henriksen

General Manager, US