Netværk

DI’s USA eksportnetværk – Design

Vil du vide mere om hvordan man kan skabe og drive en succesful designvirksomhed i USA? Vil du sparre med ligesindede og blive inspireret og udfordret af andre dygtige forretningsudviklere? Så kom med i DI’s nye netværk, hvor du bliver del af et professionelt fællesskab, der sætter dine konkrete opgaver i centrum.

I DI er det vores fornemste opgave at ruste dig, og derigennem din kreative virksomhed, til lettere og mere effektivt at skabe resultater internationalt og kontinuerligt sikre øget salg. Derfor har vi nu etableret et eksportnetværk for danske design- og interiørvirksomheder, som enten er på vej ind på det amerikanske marked eller som allerede er etableret.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

I dette netværk samler vi dygtige danske designbrands som har interesse i eller som er veletablerede i USA. Formålet med netværket er at give dig unik adgang til ligesindede, som du kan sparre og dele erfaringer med for at styre din virksomhed i den rigtige strategiske retning. Med netværket tilbyder DI et fortroligt rum, hvor du kan få kompetent sparring til at håndtere udfordringer og få nye perspektiver på dine USA aktiviteter – alt sammen for at du kan blive klædt på til at træffe de bedste beslutninger for din virksomhed. Sammen med netværkets øvrige deltagere sætter du rammen, for de tematikker der skal drøftes på møderne, og vi inviterer løbende faglige eksperter ind, som kan give deres perspektiver på relevante emner for gruppen.

Strategisk forretningsudvikling i USA

Formålet med netværket er at styrke danske designvirksomheders succes i USA. De sidste år har budt på stor vækst for hele industrien, og det betyder at både etablerede og nye aktører er i vækst. Lad os sammen sikre at denne vækst er vedblivende og du altid har en gruppe af strategiske sparringspartnere på jeres vækstrejse. Vi sikrer at dette netværk er udbytteright både for veletablerede og mere nyetablerede virksomheder i USA, og at temaerne er relevant både for virksomheder der sælger B2B og B2C.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Som medlem af netværksgruppen får du bl.a.:

 • Adgang til viden og best practice om salg i USA
 • Blik ind i de største trends, market drivers og konkrete afsætningsmuligheder
 • Tæt og personlig dialog med DI’s rådgivere på kontorene i New York City
 • Adgang til aktiviteter hvor I kan pleje og opbygge relationer til danske og internationale samarbejdspartnere og kunder
 • Kortere vej til en effektiv drift der sparer tid og ressourcer, og sikrer øget salg for dig og din virksomhed

Eksempler på temaer

 • Partnersøgning og forhandlere
 • E-handel og kontrakter
 • Den fælles danske fortælling
 • Presse- og mediedækning
 • Designsamarbejder
 • Salg, data og digitalisering
 • Human Ressource

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent konsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til USA som eksportmarked for danske design virksomheder. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf alle møder afholdes både fysisk i New York og med mulighed for online deltagelse.

Målgruppe

Netværket henvender sig til både store og små design virksomheder relateret til interiør, møbler, home goods, og indvendige overflader. Fælles for alle er at deltagende virksomheder har eksisterende tilstedeværelse i USA eller en forstående etableringsproces. Netværket henvender sig primært til ansvarshavende forretningsudviklere fra de deltagende virksomheder, men disse kan fysisk være placeret både i USA og Danmark. Tilmelding dækker hele virksomheden, og det er derfor muligt at inkludere flere og relevante medarbejdere alt efter tematik.

Pris

Beløbet dækker alle aktiviteter forbundet med mødeafviklingen (aflønning af mødeleder, eksterne indlægsholdere, administration, inklusion i netværksgruppens digitale platform, forplejning og invitationer til øvrige DI arrangementer). Hvis din virksomhed er medlem af Fremstillingsindustrien (FFI) kan I modtage 25% godtgørelse for jeres medlemskab eller hvis I er medlem af Industriens Arbejdsgivere i Danmark (IAD) kan I modtage 50% godtgørelse.

Mød facilitator

Elli Vittas

Elli Vittas

Sekretær