Netværk

DI’s Fit for 55-netværk i Bruxelles

Kom med i et netværk, som samler danskere med faglig interesse for europæisk energi- og klimapolitik i Bruxelles og udveksl erfaringer med folk fra forskellige segmenter i klima- og energibranchen. Udover deltagere fra DI’s medlemskreds består netværket af danskere, der arbejder i EU’s institutioner.

Hvad bruges møderne til?

Netværkets formål er at samle danskere fra alle segmenter i klima- og energibranchen og facilitere et forum i Bruxelles, hvor man kan sparre med hinanden på tværs og udnytte den synergi, som opstår blandt engagerede deltagere. Ud over at være et fagligt netværk bruges netværket ligeledes til at mødes med højtstående repræsentanter fra EU’s institutioner. Møderne er typisk opbygget omkring en ekstern gæst, ofte fra EU-Kommissionen, som vil kaste lys på en bestemt sag eller dagsorden.

Netværket giver DI’s medlemmer mulighed for at:

  • Holde sig fagligt opdateret på seneste nyt fra EU på energi- og klimaområdet
  • Udvide sit netværk i EU-institutionerne
  • Fremme energi- og klimapolitiske dagsordener i Bruxelles
  • Udveksle erfaring med andre danskere, der arbejder med europæisk klima- og energipolitik

Netværket mødes 3-4 gange om året og deltagelse er gratis. (Eventuelle udgifter til transport fra/til Danmark og ophold i Bruxelles er for egen regning).

Hvem er netværket for?

Netværket er for danskere med faglig interesse for EU’s energi- og klimapolitik. 

Eksempler på temaer

Emnerne spænder bredt og afhænger af hvad der er aktuelt på det tidspunkt hvor mødet afholdes. Det seneste netværksmøde har haft fokus på gassens rolle i EU’s grønne omstilling. I den forbindelse havde netværket besøg af en repræsentant fra DG ENERGY til at give et oplæg om Kommissionens planer for en ny gaspakke i 2020.

Andreas Brunsgaard

Andreas Brunsgaard

Seniorchefkonsulent

Andreas har mangeårig erfaring med international interessevaretagelse både fra Bruxelles og Washington DC. I dag arbejder Andreas på DI’s kontor i Bruxelles, hvorfra han arbejder med interessevaretagelse på vegne af DI’s medlemmer over for beslutningstagerene i Bruxelles.

  • Direkte +45 3377 3506
  • Mobil +32487585022
  • E-mail anbu@di.dk