Netværk

HR-Netværk om Internationale Medarbejdere

Netværket er for dig, der vil holdes ajour med den nyeste lovgivning om personalejuridiske regler relateret til udenlandsk arbejdskraft i Danmark og global mobilitet generelt. Vi giver dig ny indsigt, inspiration og et fortroligt rum, hvor du kan sparre med ligesindede om de udfordringer, du sidder med i din hverdag.

Spar med ligesindede

Netværket er for HR-medarbejdere, som ønsker at drøfte strategiske såvel som praktiske forhold om udenlandske medarbejdere. I netværket fokuserer vi på HR’s rolle både i forhold til den konkrete udenlandske medarbejder og i forhold til at få resten af virksomheden til at få øjnene op for det udenlandske potentiale. 

Netværket giver dig et fortroligt forum, hvor du kan tale om dine udfordringer og få inspiration til at arbejde med virksomhedens brug af udenlandsk arbejdskraft og global mobilitet på nye måder. Du får sparring på dine udfordringer af andre HR-medarbejdere med opgaver og udfordringer, der ligner dine.

Et netværk med udviklingsmuligheder

Netværket giver dig en chance for at udvikle dig selv og dine kompetencer inden for emnet global mobilitet. Som medlem af netværket har du selv indflydelse på de temaer, der sættes på dagsordenen, og vi tager som regel udgangspunkt i medlemmernes aktuelle udfordringer og/eller interesser.

Typisk er møderne bygget op omkring en case, aktuelle tendenser eller ny viden, og i det omfang det er muligt, starter vi diskussionen med et oplæg fra en ekspert på området. Temaer, vi arbejder med, kunne for eksempel være:

  • Praktiske forhold omkring ansøgninger om opholds-/arbejdstilladelser
  • Regler om social sikring på tværs af grænser
  • Virksomhedens interne strategi og praktiske retningslinjer for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
  • Global mobilitet, herunder udstationering og indstationering

Sådan foregår det

Vi mødes som udgangspunkt tre-fire gange om året, og netværket er gratis for medlemmer af DI. Det kræver ingen forberedelse at deltage i netværket. Derimod forventer vi, at du bidrager aktivt som sparringspartner, og er med til at skabe det rum, der skal til for at fremme personlig udvikling.

Planlagt møderække

Der er planlagt en række møder, og du vil modtage præcis information om tid og sted samt dagsorden per mail, når mødet nærmer sig. Vi tager forbehold for, at det kan være nødvendigt at ændre tid og sted.

Mette Engelbrecht Jensen

Seniorchefkonsulent

Mette har flere års erfaring med udenlandsk arbejdskraft i Danmark, da hun tidligere har arbejdet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændingeservice, og arbejder nu med emnet i DI. Mette er oprindelig uddannet cand.jur.

Maria Wejendorp

Maria Wejendorp

Teamleder

Kontakt Maria, hvis du har praktiske spørgsmål om tilmelding eller netværksmøder.